Grassilage und Maissilage

Produkty do zakiszania

Produkty do zakiszania

Firma SCHAUMANN posiada w swojej ofercie zakiszacze biologiczne oraz chemiczne. BONSILAGE, biologiczny preparat do zakiszania to optymalne rozwiązanie dla uzyskania pełnowartościowej paszy objętościowej. Wysoka jakość paszy objętościowej ma decydujące znaczenie dla wydajności mlecznej, zrównoważonego statusu zdrowotnego zwierząt i opłacalnej produkcji mleka. Biologiczne zakiszacze posiadają w składzie bakterie kwasu mlekowego, które kontrolują proces fermentacji i regulują profil kwasów fermentacyjnych. Pozwala to stworzyć optymalną kiszonkę. Wszystkie preparaty do zakiszania stanowią skuteczną ochronę przed przegrzewaniem i zapewniają stabilność tlenową. Zahamowaniu ulega rozwój drożdży, pleśni i bakterii Clostridium w kiszonkach. Dalsze korzyści to redukcja strat kiszonki, większa strawność, wyższa zawartość białka jelitowego w kiszonce, większy pobór paszy objętościowej oraz mniejsze straty podczas wybierania. Preparaty do zakiszania traw są odpowiednie dla traw oraz koniczyny, lucerny, roślin strączkowych i żyta na zieloną masę. Preparaty do zakiszania kukurydzy pozwalają wyprodukować wydajną kiszonkę z GPS, kukurydzy, śrutowanego ziarna kukurydzy, CCM oraz z całych ziaren kukurydzy. BONSILAGE SPEED to grupa produktów ze szczepem bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus diolivorans, który pozwala skrócić okres zakiszania do 14 dni. Produkty BONSILAGE FIT poprzez produkcję glikolu propylenowego aktywnie zapobiegają ketozie i zwiększają zdrowotność krów.

Chemiczne dodatki do kiszonek nadają się do ochrony powierzchni i brzegów silosów oraz pryzm z trawą i kukurydzą. Ich działanie polega na skutecznym zahamowaniu rozwoju drożdży i pleśni w problematycznych miejscach. Zatrzymanie grzania się masy zapobiega stratom składników odżywczych, poprawia higienę stołu paszowego i walory smakowe dawki pokarmowej. Zakiszacze chemiczne można zastosować również w mieszankach TMR. Produkty stabilizują mieszankę paszową, poprawiają higienę paszy i zwiększają zaopatrzenie w energię.