Energie und Klima
Zarządzanie energią i ochroną środowiska

Zrównoważone zarządzanie energią i ochroną środowiska

Rozważne i ekologiczne działania skierowane są na w pełni świadome korzystanie z zasobów oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń. Aspekt ten nie ogranicza się jedynie do działań samego przedsiębiorstwa, ale obejmuje również produkcję rolną jego klientów.

Niższe zużycie energii dzięki certyfikowanemu systemowi zarządzania energią, zainstalowanemu w fabrykach SCHAUMANN-a

Systematyczne wewnętrzne kontrole, zewnętrzne audyty i certyfikacje w fabrykach SCHAUMANN-a gwarantują ciągły nadzór oraz coraz efektywniejsze korzystanie z zasobów energetycznych. Dzięki tym działaniom SCHAUMANN spełnia obowiązujące na całym świecie standardy DIN EN ISO 50001. W ramach systemu zarządzania energią (EnMS) przepływy energii są systematycznie rejestrowane i optymalizowane zgodnie z wymogami prawnymi. 

Przyjazna dla środowiska produkcja mleka i biogazu w centrum naukowo-badawczym Hülsenberg

Bilans gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku produkcji mleka i biogazu w centrum naukowo-badawczym Hülsenberg, potwierdza mocną stronę firmy SCHAUMANN, jaką jest ochrona środowiska oraz wskazuje na dalsze możliwości uzyskania oszczędności w tym obszarze.

Surowce najwyższej jakości, ograniczające  zanieczyszczenie ekosystemu

Stosowanie opracowanych przez firmę SCHAUMANN innowacyjnych substancji czynnych skutkuje dużą biodostępnością składników pokarmowych oraz umożliwia redukcję zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i poprawę bilansu towarowo-energetycznego.

Opakowania bezpieczne dla środowiska naturalnego

Przy wyborze opakowań SCHAUMANN zwraca uwagę na to, czy dane surowce są dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt i roślin oraz czy nie powodują skażenia środowiska. Używane przez nas materiały są poddawane recyklingowi oraz oznaczone symbolem der Grüne Punkt, świadczącym  o tym, iż nadają się do ponownego przetworzenia.