Międzynarodowy koncern
Międzynarodowy koncern

Współpraca międzynarodowej sieci przedsiębiorstw

H. Wilhelm Schaumann wraz z założeniem firmy w roku 1938 stworzył podwaliny międzynarodowego koncernu. Dziś SCHAUMANN jest silną marką, zrzeszającą przedsiębiorstwa, które wyspecjalizowały się w różnych dziedzinach rolnictwa.

Myślimy i pracujemy kompleksowo – SCHAUMANN jako firma o charakterze globalnym

SCHAUMANN, założona w 1938 r. jako H. Wilhelm Schaumann GmbH, jest dziś grupą globalnie działających firm, obecnych w ponad 40 krajach.

To nieprzerwanie generuje nowe impulsy dla tworzenia nowych i udoskonalania już istniejących produktów oraz dla optymalizacji konceptu SCHAUMANN-a. Zyskuje na tym każdy z naszych klientów. Aktualnie działa 16 firm siostrzanych w takich krajach jak Austria, Szwajcaria, Chiny, Francja, Włochy, Chorwacja, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Czechy, Ukraina i Węgry. Współpracujemy również z 40 organizacjami partnerskimi.

Huelsenberg Holding – silny partner u Twojego boku

Działający na całym świecie Huelsenberg Holding, który tworzą cztery odrębne spółki, ma swój początek w przedsiębiorstwie H. Wilhelm Schaumann GmbH. W centrum znajduje się dzisiaj Union Agricole Holding jako firma macierzysta dla 25 międzynarodowych firm rolniczych.

W 1948 r. H. Wilhelm Schaumann założył także Durag Holding, działający w technologii spalania i pomiarowej w branży ochrony środowiska. Współpracuje on z Enbycon Holding, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. Firmy biotechnologiczne tworzą Biotic Sience Holding, do którego należy również Lactosan. Biologiczne zakiszacze i probiotyki SCHAUMANN-a są produkowane właśnie tam. Ligrana, firma należąca do Union Agricole Holding, produkuje natomiast dla nas mieszanki paszowe uzupełniające oraz zakwaszacze. 

Fundacja H. Wilhelm Schaumann

W 1967 roku została założona przez H. Wilhelm Schaumann fundacja o tej samej nazwie. Fundacja w sposób szczególny wspiera rozwój nauki poprzez filantropijną działalność jak stypendia, dotacje, nagrody, wyposażanie specjalistycznych konferencji naukowych poświęconych zwierzętom i rolnictwu oraz poprzez przekazywanie darowizn na badania naukowe.

Najważniejszym projektem fundacji H. Wilhelm Schaumann jest forum "Hülsenberger Gespräche", odbywające się co dwa lata. Fundacja zaprasza najwybitniejszych naukowców na trzydniowe forum poświęcone wymianie myśli z zakresu wiedzy o zwierzętach hodowlanych. Dalsze informacje o fundacji oraz kronikę spotkań "Hülsenberger Gespräche" można znaleźć na internetowej stronie fundacji.