Hühner

Produkty dla drobiu

Produkty dla drobiu

Firma SCHAUMANN oferuje szeroki wybór produktów przeznaczonych do żywienia drobiu, począwszy od MPU, przez produkty specjalne aż do kombinacji kwasów. Ponadto nasi doradcy zawsze służą radą w zakresie żywienia drobiu we wszystkich fazach wydajności.
Wysoka jakość paszy jest jedną z niezbędnych przesłanek statusu zdrowotnego młodych kurcząt. Po zasiedleniu kurnika kurczęta na nioski powinny utrzymać swoją masę ciała, a w najlepszym przypadku przybrać na wadze. Zmniejszając ilość białka, a zwiększając ilość włókna surowego w mieszance można trenować pobór paszy. Optymalne zaopatrzenie w składniki odżywcze na początku nieśności zapobiega obniżeniu wydajności przez cały jej okres. Wartość energetyczna mieszanek paszowych oddziałuje w pewnym stopniu na dzienny pobór paszy. Zaleca się, by pobór ten wynosił 110-120 g/zwierzę.
W bezpośredniej sprzedaży  duże znaczenie mają oczekiwania konsumentów, poszukujących stabilnych jaj o jednolitym zabarwieniu żółtka. Wymogi te pozwoli spełnić optymalne żywienie z wysokowartościowymi mieszankami własnej produkcji na bazie zboża, śruty sojowej, kredy pastewnej, oleju sojowego i MPU firmy SCHAUMANN.

Żywienie zgodne z zapotrzebowaniem zwierząt stanowi podstawę udanego tuczu brojlerów. Aby efektywnie kierować rozwojem brojlerów, zaleca się wprowadzenie trzech faz żywieniowych: faza I (1-2 tydzień życia), faza II (3-4 tydzień życia) i faza III (od 5 tygodnia życia). Ilość białka w paszy powinna z czasem ulegać redukcji, z kolei wartość energetyczna powinna być coraz wyższa. Dla uzyskania wysokiej jakości tuszy ważna jest odpowiednia proporcja aminokwasów do energii. W paszy musi znaleźć się wystarczająca ilość aminokwasów limitujących.  Zużycie paszy przez brojlery wzrasta wraz z przyrostem masy ciała.

W tuczu indyków dla uzyskania tuszy o niskiej zawartości tłuszczu ważne jest stosowanie pasz wysokobiałkowych. Indyki mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na aminokwasy. Z uwagi na to istotne znaczenie ma optymalny skład aminokwasów dla wysokich dziennych przyrostów, a także maksymalne wykorzystanie paszy i wysoki udział tkanki mięsnej. Zapotrzebowanie na białko surowe w paszy zmniejsza się wraz z kolejnymi fazami tuczu, natomiast zapotrzebowanie na energię wzrasta ze względu na rosnące potrzeby bytowe. Dzięki enzymom rozszczepiającym NSP, znajdującym się w produktach tuczowych, dochodzi do rozkładu niedostępnych węglowodanów strukturalnych, co prowadzi do lepszego wykorzystania i poprawy strawności paszy.