Zertifikate der SCHAUMANN-Produkte
Certyfikaty

Certyfikaty

Zarządzanie jakością w SCHAUMANN-ie związane jest z certyfikacją produkcji na wszystkich jej stopniach przez niezależne, akredytowane instytuty. System sprzyja ciągłemu polepszaniu procesów i daje pewną przejrzystość klientom. Wszystkie fabryki cechuje kontrolowana i zgodna z systemem HACCP produkcja. Zagwarantowana jest pełna identyfikowalność – od surowca do konsumenta.

GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) jest międzynarodowym modułem dla zagwarantowania bezpieczeństwa żywności dla zwierząt oraz upewnienia konsumentów, że produkty zwierzęce są w sposób odpowiedzialny wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i transportowane.
Dla firmy SCHAUMANN certyfikacja GMP+FSA oznacza ważny standard produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych oraz premiksów, potwierdzany przez coroczny audyt. Innymi spójnymi komponentami GMP+ są QS, A-Futter, ISO, HACCP.

Bank danych

Logo GMP+
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat GMP+ dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,20 MB Pobierz
Certyfikat GMP+ dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,21 MB Pobierz
Certyfikat GMP+ dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,21 MB Pobierz
Ceryfikat GMP+ dla Schaumann Agri International GmbH PDF 0,20 MB Pobierz
Certyfikat GMP+ dla Ligrana GmbH PDF 0,20 MB Pobierz

QS-ID: 4031735005660

Certyfikat QS oznacza produkcję żywności dla zwierząt zgodnie z wymogami jakości i bezpieczeństwa, wypracowanymi przez spółkę Qualität und Sicherheit GmbH Bonn (QS). Zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 sprawdzono jakość na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Audyty przeprowadzone dla GMP+ oraz QS wzajemnie się uznają. SCHAUMANN posiada certyfikat QS na podstawie certyfikacji GMP+.

Bank danych

Logo QS

Ogólnokrajowy standard produkcji mleka obejmuje podstawowe wymogi dotyczące produkcji mleka krowiego w Niemczech. Oznacza on spełnienie przez mleczarnie warunków QM.


Produkcja produktów SCHAUMANN-a, przeznaczonych do żywienia krów mlecznych, jest stale monitorowana i zabezpieczona, zgodnie z przepisami krajowymi GMP + BCN-DE1 QM-Milch.

Logo QM-Milch
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat BCN-DE1 QM Milch dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,18 MB Pobierz
Certyfikat BCN-DE1 QM Milch dla Schaumann Eilsleben GmbH & Co. KG PDF 0,18 MB Pobierz
Certyfikat BCN-DE1 QM Milch dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,18 MB Pobierz

Produkcja paszy, która może być stosowana  w gospodarstwach ekologicznych/biologicznych, zgodnie z rozporządzeniem nr 848/2018 (WE) oraz nr 1165/2021 (WE) - kontrolowana i certyfikowana przez ABCERT AG, Esslingen (DE-ÖKO-006).

Logo ABCERT
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Eko certyfikat ABCERT "Handel" dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,66 MB Pobierz
Eko certyfikat ABCERT "Przedmieszki dodatków do zakiszania i kwasy do konserwacji" dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,34 MB Pobierz
Eko certyfikat ABCERT "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,43 MB Pobierz
Eko certyfikat ABCERT "Mieszanki paszowe uzupełniające i mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,62 MB Pobierz

Produkcja paszy bez GMO wg standardu VLOG, zgodna z zarządzeniami WE dotyczącymi produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie - kontrolowana i certyfikowana corocznie przez ABCERT AG.

Logo VLOG
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,43 MB Pobierz
Certyfikat Abcert AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,46 MB Pobierz
Certyfikat ABCERT AG "Żywność wolna od GMO", zgodny ze standardem VLOG dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,42 MB Pobierz

DLG, Niemieckie Towarzystwo Rolnicze, kontroluje mieszanki paszowe, środki ułatwiające zakiszanie, środki czystości, dezynfekcyjne, higieny wymion i do dezynfekcji budynków inwentarskich. Po pozytywnym przejściu testu na bazie wysokich wymagań DLG przyznawany jest znak jakości DLG. Kryteria jakości oparte są na wymaganiach stawianych w praktyce i są zgodne z najnowszym stanem wiedzy.

Od ponad pięćdziesięciu lat mieszanki paszowe, zakiszacze i różnorodne produkty higieny firmy Schaumann z sukcesem przechodzą testy, ciesząc się znakiem jakości DLG.

Logo DLG
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat DLG "Mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,33 MB Pobierz
Certyfikat DLG "Preparaty mlekozastępcze i mieszanki paszowe uzupełniające mineralne" dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,32 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE FORTE PDF 0,55 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE CCM PDF 0,51 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE MAIS PDF 0,51 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE PLUS Flüssig PDF 0,52 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE PLUS Granulat PDF 0,52 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE SPEED M PDF 2,32 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla produktu SCHAUMASIL 5.0 PDF 2,22 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza BONSILAGE SPEED G PDF 2,32 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla zakiszacza SILOSTAR MAIS PDF 0,51 MB Pobierz
Certyfikat DLG dla produktu SILOSTAR LIQUID PDF 2,22 MB Pobierz

D-91555-01 


Certyfikowane produkty firmy Schaumann znajdują się w systemie KAT, co oznacza że ich produkcja przebiega wg norm KAT, Stowarzyszenia Kontroli Alternatywnych Form Hodowli Zwierząt.

 

Logo KAT
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat KAT dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,04 MB Pobierz

Specyfikacja A-Futter w sektorze paszowym została w 2001 roku obwołana przez Bawarski Związek Rolników oraz Niemieckie Stowarzyszenie Żywienia Zwierząt (DVT ) podwaliną pod "Geprüfte Qualität-Bayern" ("Sprawdzona Jakość Bawaria"), stając się również przesłanką dla bawarskiej inicjatywy „Offene Stalltür“. Uczestniczące w niej przedsiębiorstwa mają prawo stosować paszę certyfikowaną QS.

Logo A-Futter
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat A-Futter dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,48 MB Pobierz
Certyfikat A-Futter dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,50 MB Pobierz

System Zarządzania Energią (EnMS) służy do systematycznego monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii. DIN EN ISO 50001 przedstawia oficjalne wymogi dla systemu zarządzania energią (EnMS), na podstawie których odbywa się niezależna certyfikacja. Zgodność z wymogami jest stale monitorowana podczas corocznych audytów.

 

Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat EnMS dla H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH PDF 0,32 MB Pobierz
Certyfikat EnMS dla Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KG PDF 0,29 MB Pobierz

Naturland jest największym międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na rzecz rolnictwa ekologicznego, z siedzibą w Niemczech.


Certyfikacja Naturland zobowiązuje firmę SCHAUMANN do przestrzegania obowiązujących standardów i procedur certyfikacji Naturland oraz do poddawania się kontroli przynajmniej raz w roku.
 

Naturland
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat Naturland dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,04 MB Pobierz

BIOKREIS E.V. - VERBAND FÜR ÖKOLOGISCHEN LANDBAU UND GESUNDE ERNÄHRUNG jest stowarzyszeniem, które od 1979 roku promuje regionalne rolnictwo ekologiczne.


SCHAUMANN posiada certyfikat BIOKREIS w zakresie handlu produktami ekologicznymi.
 

Biokreis
Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Certyfikat Biokreis dla H. Wilhelm Schaumann GmbH PDF 0,15 MB Pobierz

Lista wszystkich produktów ekologicznych

Nazwa pliku Typ pliku Wielkość pliku Pobierz
Lista produktów ekologicznych en PDF 0,17 MB Pobierz
Lista produktów ekologicznych de PDF 0,56 MB Pobierz