Dobrostan zwierząt
Dobrostan zwierząt

Zrównoważony rozwój i dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt znajduje się w centrum zainteresowania firmy SCHAUMANN, obok założeń ekonomicznych, ekologicznych i społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Liczne badania potwierdzają pozytywne oddziaływanie stworzonych i wyprodukowanych przez firmę SCHAUMANN substancji czynnych na zdrowotność zwierząt.

Decydujące znaczenie żywienia dla dobrostanu zwierząt

Dobrostan zwierząt to nie tylko kwestia utrzymania zwierząt, ale także odpowiednie, zdrowe żywienie. Stanowi ono podstawę dobrego samopoczucia i wydajności w produkcji zwierzęcej. Ilość i skład dawki paszowej muszą być dopasowane do potrzeb zwierząt. 

Oddziaływanie poszczególnych składników na przyswajalność substancji odżywczych i status zdrowotny

Probiotyki, produkty fermentacji i organiczne łączenia mikroelementów poprawiają strawność i przyswajalność dawki paszowej. Efektem jest redukcja chorób jelit, poprawa zdrowia racic i płodności oraz mniejsze straty powstałe poprzez wydalanie składników odżywczych i mikroelementów.

Poprawa wykorzystania własnego zboża

Dzięki lepszemu wykorzystaniu własnego zboża można zredukować ilość kupowanej paszy dla zwierząt i tym samym zaoszczędzić na posiadanych zasobach surowców. Innowacyjne składniki czynne umożliwiają żywienie zwierząt bez obciążenia środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i opłacalności produkcji.