Oświadczenie dotyczące polityki prywatności

1. Ochrona danych w skrócie
 

Podstawowe informacje

Poniższe informację pozwolą zrozumieć, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których możliwa jest  identyfikacja Twojej osoby. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych znajdziesz w oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności.

Gromadzenie danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora tej strony. Jego dane kontaktowe umieszczone są w stopce redakcyjnej zwanej impressum.

W jaki sposób gromadzone są dane?

Dane gromadzimy dzięki temu, że wyrażasz na to zgodę. Między innymi chodzi tu o dane, które udostępniasz w formularzu kontaktowym. Pozostałe informacje gromadzone są automatycznie przez systemy IT podczas odwiedzenia witryny. Przede wszystkim są to dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę).

W jakim celu wykorzystujemy zgromadzone dane?

Część danych jest gromadzona w celu prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne mogą służyć analizie preferencji internetowych użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Poza tym masz prawo żądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak i w przypadku dalszych pytań można w każdej chwili zgłosić się pod adres: dv@schaumann.pl. Ponadto przysługuje Tobie prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

odczas odwiedzin naszej strony internetowej Twoje preferencje internetowe podlegają analizie statystycznej. Służą temu pliki cookies (tzw. ciasteczka) i programy analityczne. Analiza przeglądania stron internetowych obywa się z reguły w sposób anonimowy, nie pozwalając na namierzenie Twojej osoby. Możesz nie wyrazić zgody na taką analizę albo jej zapobiec, rezygnując z używania konkretnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej treści oświadczenia dotyczącego polityki prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe wymogi
 

Ochrona danych

Operator tej strony bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktowane są poufnie, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i oświadczeniem dotyczącym polityki prywatności. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których możliwa jest identyfikacja Twojej osoby. Niniejsze oświadczenie dotyczące polityce prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane. Wyjaśnia także, w jakim celu to się odbywa. Zwracamy uwagę na to, iż przesyłanie danych w Internecie (np. poprzez korespondencję mejlową) może wykazać istnienie luk w systemie bezpieczeństwa.  Zagwarantowanie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Wytyczne dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Schaumann Polska Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
Tel.: +48 61 424-52-05/06
E-mail: Kontakt

Podmiot odpowiedzialny stanowi osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub z innymi decyduje o celu przetwarzania danych osobowych (np. nazwa, e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych następuje wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody. W każdej chwili masz możliwość wycofania wcześniej udzielonej zgody, wysyłając na nasz adres mejlowy zwykłe powiadomienie. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania zgromadzonych przez nas za Twoją zgodą i automatycznie z tytułu umowy uzupełnianych danych osobowych, sobie lub osobom trzecim w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku żądania przeniesienia danych do innego administratora, następuje to wyłącznie wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Kodowanie przy użyciu SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje dla celów bezpieczeństwa i ochrony transmisji poufnych danych jak np. zamówienia czy zapytania skierowane do nas jako operatora strony, szyfrowania SSL lub TLS. Kodowane połączenie można rozpoznać po zmianie pasku adresu wyszukiwarki z “http://” na https:// oraz po symbolu klucza, który się pojawia. Uaktywnienie szyfrowania SSL lub TLS, sprawia, że przekazywane dane nie mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie.

Wymiana informacji, blokowanie, usuwanie danych

Masz prawo zarówno do nieodpłatnego uzyskania informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przechowywania jak i do ich skorygowania, zablokowania i usunięcia. W tym celu jak i w przypadku dalszych pytań można w każdej chwili zgłosić się pod adres: dv@schaumann.pl.

Brak zgody na otrzymywanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązujących wymogów impressum, w celu przesyłania niezamawianych materiałów informacyjnych i reklamy. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych treści reklamowych, także poprzez spam.

3. Inspektor ochrony danych

Prawnie wyznaczony inspektor ochrony danych

Na stanowisko inspektora ochrony danych powołany został

dr Ekkehard Gefken
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg, Niemcy
Tel.: +49 (0) 4101 218 2410
E-mail: Kontakt
 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
 

Pliki cookies

Strony internetowe stosują pliki cookies, tzw. ciasteczka. Nie powodują one szkód  na komputerze ani nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą dopasowywaniu oferty do użytkownika, czyniąc ją bardziej przyjazną, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe jednostki danych tekstowych, przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Najczęściej stosowane przez nas cookies to tak zwane pliki sesyjne. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie, zostają one automatycznie skasowane. Inne pliki cookies pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu, gdy on sam je usunie. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy ponownej wizycie.
Masz możliwość takiego ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała  o każdorazowym zamieszczeniu cookies i zezwalała na cookies tylko w poszczególnych sytuacjach. Możesz także zablokować automatyczną obsługę plików cookies jak i uruchomić automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Pliki cookies, które służą zrealizowaniu procesów komunikacji elektronicznej lub są wymagane w celu udostępnienia określonych, wykorzystywanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), gromadzone są zgodnie z art. 6 ust.1  lit. f RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu plików cookies w celu zapewnienia sprawności technicznej witryny oraz optymalizacji swoich usług. W przypadku gromadzenia innych plików cookies (np. w celu analizy Twoich preferencji internetowych), będą one traktowane odrębnie w oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności.  

Logi systemowe na serwerze

Dostawca strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych logach systemowych, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki
stosowany system operacyjny
adres URL przekierowania
nazwa hosta danego komputera
godzina zapytania serwera
adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub ustaleń poprzedzających zawarcie umowy.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz dla udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej ""Usercentrics"").

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

  • Twoja zgoda lub cofnięcie zgody
  • Twój adres IP
  • Informacje o Twojej przeglądarce
  • Informacje o Twoim urządzeniu końcowym
  • Czas wizyty na stronie                                                         

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika w celu zapisania udzielonej zgody lub jej wycofania. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, aż zażądasz ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Obowiązujące przepisy prawne w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

Technologię Usercentrics stosuje się w celu uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawę prawną do stosowania Usercentrics stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO."""

  • Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę na realizację zamówienia.  Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzane są tylko wg naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

5. Narzędzia do analizy i reklama

etracker

Dostawca tej strony korzysta z usług w zakresie analizy danych dotyczących użytkowania strony, dostarczanej przez etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com). Standardowo nie używamy plików cookie do analizy internetowej. Stosujemy pliki cookie w celu analizy i optymalizacji, tylko po uzyskaniu odrębnej i wyraźnej zgody z Twojej strony. W takim przypadku używane są pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną tej witryny, pomiar skuteczności naszych działań marketingowych online i przeprowadzenie procedur testowych, np. sprawdzenie i zoptymalizowanie różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookies to małe jednostki danych tekstowych, przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookies usługi etracker nie zawierają informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech na zlecenie dostawcy tej strony internetowej. Z tego względu podlegają one surowym niemieckim oraz europejskim normom i przepisom o ochronie danych. etracker został niezależnie sprawdzony, certyfikowany i uzyskał znak jakości w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy prawne art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym celem  w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty i strony internetowej.  Zachowanie prywatności przez osoby odwiedzające naszą stronę jest dla nas ważne i z tego względu wszystkie dane, które mogą pozwolić na odniesienie się do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikator urządzenia, podlegają, tak szybko jak to możliwe, anonimizacji lub pseudonimizacji. Dane nie zostają w jakiekolwiek inny sposób wykorzystane, powiązane z innymi informacjami lub przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na opisane powyżej przetwarzanie danych. Sprzeciw nie wiąże się z żadnymi niekorzystnymi konsekwencjami.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez etracker znajdziesz tutaj.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z etracker umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem wtyczki API. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dla poprawnego działania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej witryny nie ma wpływu na udostępnianie tych danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednie przedstawienie naszej oferty w Internecie oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Schaumann w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych poprzez serwisy społecznościowe

Prowadzimy ogólnie dostępne profile na portalach społecznościowych. Poszczególne serwisy społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.
Media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą przeprowadzać kompleksową analizę zachowania użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę zintegrowaną z zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski like lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych stron w mediach społecznościowych dochodzi do przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych. W szczególności:
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu może przypisać tę wizytę do twojego konta użytkownika. Twoje dane osobowe mogą być również gromadzone, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta w danym serwisie społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się np. poprzez pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez zapisywanie adresu IP.
Za pomocą zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisane są ich preferencje i zainteresowania. Umożliwia to wyświetlanie spersonalizowanej reklamy w ramach aktywności w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeżeli posiadasz konto na portalu społecznościowym możesz widzieć spersonalizowaną reklamę na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.
Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procedur przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą realizować dalsze procedury przetwarzania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i zasadach dotyczących ochrony danych na poszczególnych portalach społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi osobami. Podstawę prawną stanowi artykuł 6, ustęp 1, litera f) RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe opierają się na różnych podstawach prawnych, podanych przez właścicieli portali (np. wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6, ust. 1, lit. a RODO). 

Strona odpowiedzialna i dochodzenie praw

Gdy odwiedzasz nasz profil w danym serwisie społecznościowym (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, inicjowane podczas tej wizyty. Zawsze możesz skorzystać z przysługujących Ci praw (informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skarga) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebook).
Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości są w dużym stopniu uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania danych

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, zażądasz ich usunięcia lub cofniesz zgodę na ich przechowywanie. Przechowywane pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu samodzielnego ich usunięcia w przeglądarce. Obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych - pozostają bez zmian.
Nie mamy żadnego wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u operatorów portali społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Poszczególne portale społecznościowe

YouTube

Schaumann Polska posiada swój profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/. 

Facebook

Schaumann Polska posiada swój profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Użytkownik może samodzielnie dopasować ustawienia reklamowe na swoim koncie. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/. 

Instagram

Schaumann Polska posiada swój profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj: https://privacycenter.instagram.com/policy.