Rentabilität
Rentowność

Rentowność a zrównoważony rozwój

Nadrzędnym celem firmy SCHAUMANN jest wzrost opłacalności produkcji klienta. Szeroka oferta produktów naszej firmy pozwala zwiększyć dochody w produkcji zwierzęcej przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości stosowanych surowców. Równocześnie dążymy, poprzez postęp techniczny i innowacje, do jeszcze wyższej efektywności naszego przedsiębiorstwa.

Zakiszacze SCHAUMANN-a poprawiają opłacalność produkcji kiszonek

Za przykład produktów, których stosowanie sprzyja lepszej rentowności, podać można stworzone i wyprodukowane przez firmę SCHAUMANN zakiszacze BONSILAGE. Ich działanie ogranicza straty w zakiszaniu i równocześnie wpływa na uzyskanie wyższej wartości odżywczej paszy objętościowej, przyczyniając się w ten sposób do jej optymalnego wykorzystania.

Koszt zakiszacza jest z reguły wyraźnie mniejszy aniżeli dochody związane z wyższym uzyskiem energii z tej samej ilości kiszonki z kukurydzy lub z trawy. Dzięki temu zastosowanie produktów BONSILAGE przyczynia się do większej opłacalności produkcji kiszonek.

Wybiegające w przyszłość inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju

Firma SCHAUMANN troszczy się naturalnie również o własną rentowność. Dążenie do bezpiecznej i efektywnej produkcji przy jednoczesnej redukcji kosztów, służyć ma osiągnięciu przez koncern trwałego sukcesu. Dlatego stale inwestujemy w badania i rozwój nowych produktów.

Należące do koncernu centrum naukowo-badawcze Gut Hülsenberg to nowoczesne gospodarstwo rolne oraz kompleks laboratoryjny ISF Schaumann Forschung, dysponujący najnowszymi technologiami analitycznymi. Pozwala to prowadzić ciągłą kontrolę jakości produktów i ich skuteczności, a także  opracowywać nowe, przyszłościowe rozwiązania.