Zrównoważony rozwój w firmie SCHAUMANN
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w firmie SCHAUMANN

Od momentu założenia firma SCHAUMANN czuje się odpowiedzialna za standard życia przyszłych pokoleń. Integralnymi elementami strategii przedsiębiorstwa jest więc opracowywanie nowatorskich produktów oraz produkcja mająca na celu ochronę środowiska.

Kierowanie zrównoważonym rozwojem obejmuje obszary takie jak: zarządzanie energią i ochroną środowiska, rentowność, społeczna odpowiedzialność oraz dobrostan zwierząt. Celem nadrzędnym jest ekonomiczne i efektywne korzystanie z dostępnych zasobów przez firmę jak i jej klientów.