Getreide

Produkty do higieny i konserwacji

Produkty do higieny i konserwacji

Stosowanie środków higieny stanowi podstawowy warunek dla redukcji bakterii chorobotwórczych w hodowli zwierząt. Specjalne preparaty z ochronnymi kulturami probiotycznymi skutecznie uzupełniają rutynowe działania, związane z czyszczeniem i dezynfekcją. Posypywanie proszkiem podłoża na porodówce, a także w kojcach do odchowu prosiąt, pomaga zlikwidować wilgoć, zapewniając zwierzętom suche i stabilne podłoże. Dodatkowo produkty higieniczne w formie proszku redukują ilość amoniaku, co poprawia jakość powietrza w oborze.

W hodowli trzody chlewnej bardzo popularne są systemy do żywienia na mokro. W ich przypadku higiena jest szczególnie ważna, gdyż drożdże i grzyby szybko namnażają się w paszy płynnej. Woda pitna powinna być nienaganna pod względem higieny i posiadać możliwie wysoką jakość. Należy bezwzględnie zapobiegać rozwojowi biofilmu, ponieważ stanowi on idealną pożywkę dla patogenów.

Żywienie zbożem o wysokim statusie higieny jest główną przesłanką dla wysokiej wydajności zwierząt. Ziarno posiada dużą zawartość naturalnych mikroorganizmów. Bakterie, drożdże i pleśnie zagrażają jakości ziarna. Wysoka zawartość wody i naturalna populacja mikroorganizmów sprzyjają  nieproporcjonalnemu namnażaniu się bakterii. Ich metabolizm przyczynia się do wzrostu stopnia zawilgocenia i temperatury przechowywanego zboża. Szybko następuje mikrobiologiczne psucie się ziarna. Różne kombinacje kwasów stanowią rozwiązanie dla bezpiecznej, długotrwałej konserwacji wilgotnego ziarna. Zastosowanie kwasów  pozwala wyprodukować paszę nienaganną pod względem higieny. Taką paszę cechuje redukcja patogenów, spadek aktywności enzymatycznej i produkcji mykotoksyn, przy jednoczesnym zachowaniu cennych składników odżywczych. 

Podczas mieszania często dochodzi do grzania się mieszanek paszowych typu TMR (Total Mixed Rations). Zastosowanie kombinacji kwasów konserwujących może temu skutecznie zapobiec. Warto przy okazji podnieść wartość energetyczną dawki pokarmowej poprzez dodanie substancji glukoplastycznych, jak np. gliceryna lub glikol propylenowy, które są dostępne w kombinacji z kwasami.