Odpowiedzialność społeczna
Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

SCHAUMANN, jako przedsiębiorstwo rodzinne związane z przemysłem rolniczym, poczuwa się do społecznej odpowiedzialności wobec swoich współpracowników oraz całej gałęzi rolnictwa.

Zacieśnienie kontaktu z klientami

Priorytetem firmy jest długotrwała współpraca z klientem. Doradcom SCHAUMANN-a zależy na bezpośrednich rozmowach z rolnikiem, które umożliwiają przygotowanie koncepcji żywieniowej, ściśle odpowiadającej specyfice danego gospodarstwa. Takie podejście gwarantuje właściwe i obszerne doradztwo.

Efektywność pracy 

SCHAUMANN inwestuje w ciągłe kształcenie współpracowników, dzięki czemu klienci otrzymują opiekę i doradztwo zawsze na wysokim poziomie. Ponadto sami pracownicy mogą liczyć na system profilaktyki zdrowotnej oraz społecznej, mający na celu poprawę ich wydajności, motywacji oraz zadowolenia.

Poszerzanie wyspecjalizowanej kadry pracowników

Wspierając młodzież, SCHAUMANN stwarza podwaliny pod przyszłą kadrę pracowniczą. Seminaria dla studentów, drzwi otwarte na uniwersytetach, odbywanie praktyki w firmie mają pomóc zainteresowanej młodzieży w zdobyciu pierwszego doświadczenia i zapoznania się z realiami życia zawodowego w firmie SCHAUMANN.

Fundacja wspierająca rozwój wiedzy o zwierzętach i rolnictwie

Wraz z założeniem fundacji "H. Wilhelm Schaumann Stiftung" powołano niezależną instytucję, której głównym celem jest wspieranie rozwoju wiedzy rolniczej, z naciskiem na rozwój młodej kadry naukowej. Przy czym na szczególne wsparcie liczyć mogą projekty umożliwiające zrównoważone i długotrwałe użytkowanie rolne.

Społeczne zaangażowanie w sprawy publiczne

SCHAUMANN angażuje się w działania społeczne na rzecz swoich klientów. Wspiera wystawy rolnicze i konkursy poprzez darowizny rzeczowe i pieniężne. Udziela się również w miejscowej społeczności poprzez liczne, ukierunkowane działania.