Produkte für Schweine

Produkty dla trzody

Produkty dla trzody

Firma SCHAUMANN oferuje szeroki wybór produktów przeznaczonych do żywienia trzody chlewnej, począwszy od MPU i produktów specjalnych, poprzez kombinacje kwasów aż do preparatów mlekozastępczych, prestarterów i paszy do odchowu prosiąt. Podczas żywienia loch, prosiąt i tuczników należy przestrzegać kilku kwestii, związanych z fazą wydajności, w czym chętnie pomogą doradcy SCHAUMANN-a.

W przypadku układania dawek dla loch prośnych ważne jest, aby uzupełnić rezerwy organizmu lochy, przy jednoczesnym zaopatrzeniu prosiąt w łonie matki. Dlatego też zaleca się stosowanie specjalnych mieszanek z dostosowanymi do danej fazy ciąży ilościami paszy. W fazie ssania, która trwa 28 dni, lochy powinny wykarmić do 14 prosiąt w miocie. Z tego względu powinny one otrzymać specjalną paszę laktacyjną, uwzględniającą wyższą koncentrację energii, jak i wysoki poziom substancji czynnych oraz optymalnie zbilansowaną ilość aminokwasów.

Aby dodatkowo odciążyć lochę i osiągnąć wysoką masę odsadzeniową prosiąt, konieczne jest dokarmianie prosiąt ssących. Pasza musi zawierać smaczne i lekkostrawne komponenty paszowe, takie jak składniki mleczne, skrobię ekstrudowaną oraz źródła białka poddane specjalnej obróbce. Podczas odsadzania prosiąt należy uzupełnić paszę w kwasy i enzymy, aby zrekompensować zmniejszoną produkcję kwasu żołądkowego i enzymów endogennych. Lekkostrawne komponenty paszowe o wysokich walorach smakowych oraz optymalna ilość aminokwasów i substancji czynnych są szczególnie ważne dla wzrostu i optymalnego rozwoju prosiąt w fazie odchowu.

W trakcie tuczu świń wysokie przyrosty zagwarantuje na początku wystarczająca ilość stanowisk paszowych oraz żywienie do woli. Wymogi żywieniowe tuczników związane są z intensywną produkcją tkanki mięsnej, rozwojem kośćca i kwestią opłacalnością tuczu. Pod koniec tuczu należy racjonować paszę, aby zapobiec otłuszczeniu zwierząt. Tylko dzięki właściwemu zarządzaniu żywieniem przez cały okres tuczu – od wstępnego do końcowego-  osiągnąć można wysoką wydajność rzeźną i odpowiednie zyski.