Impressum

Wydawca strony polskojęzycznej

Schaumann Polska Spółka z o.o.
Ul. Bolesława Chrobrego 14
62-200 Gniezno

Tel.: +48 61 424-52-05/06
Fax: +48 61 424-52-07
E-mail: Kontakt

Schaumann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094275, NIP 784-20-62-637.

Lokalizacja serwera: Republika Federalna Niemiec

Informacje prawne

Schaumann Polska Spółka z o.o. stale sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na swojej stronie internetowej. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, dane oraz zawarte treści mogą ulec w międzyczasie zmianom. Nie ponosimy więc odpowiedzialności oraz nie gwarantujemy aktualności, prawidłowości i kompletności przedstawionej oferty informacyjnej.

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do dalszych stron w Internecie. Zwracamy uwagę na to, że nie mamy wpływu na kształt i treść stron, do których odsyłamy. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość zgromadzonych tam informacji. Z tego powodu dystansujemy się do wszystkich treści tychże stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich występujących na naszych stronach linków do stron zewnętrznych i ich zawartości.

Prawa autorskie

Wszelkie treści i projekty, umieszczone na niniejszej stronie internetowej, objęte są ochroną praw autorskich. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Zamieszczone na stronie teksty, zdjęcia i grafiki można pobierać i drukować wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny. 
W odniesieniu do treści, których autorem nie jest operator strony, zastosowanie ma prawo autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczone jako takie. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego, adekwatne treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Źródła obrazów:

  • V. Hämmerling
  • Jürgen Fälchle - stock.adobe.com
  • venemama - stock.adobe.com
  • Sibylle - stock.adobe.com
  • Subbotina Anna - stock.adobe.com
  • I believe I can fly - stock.adobe.com
  • Vjom – stock.adobe.com
  • Patrick Ziegler – stock.adobe.com
  • Peterschreiber.media – stock.adobe.com
  • Igor Mojzes / Fotolia