Produkte für Rinder

Produkty dla bydła

Produkty dla bydła

Produkty firmy SCHAUMANN oferują skuteczne wsparcie w żywieniu bydła, począwszy od MPU, produktów specjalnych i preparatów energetycznych, poprzez lizawki, preparaty mlekozastępcze, preparaty wzbogacające mleko i kombinacje kwasów. W żywieniu krów mlecznych, cieląt, młodego bydła i opasów, w zależności od fazy wydajności, należy pamiętać o kilku rzeczach.

Dawki pokarmowe dla krów zasuszanych muszą nie tylko pokrywać zapotrzebowanie służące utrzymaniu i rozwojowi płodu. Żywienie o obniżonej zawartości wapnia lub z dodatkiem gorzkich soli przygotowuje krowę mleczną do wysokiego zapotrzebowania na wapń na początku laktacji i przeciwdziała gorączce mlecznej. Dawka powinna mieć obniżoną wartość energetyczną, aby uniknąć otłuszczenia krów i posiadać wysokie walory smakowe, aby zapewnić możliwie wysoki pobór. Na początku laktacji wyzwaniem jest wyrównanie powstałego deficytu energetycznego. Po porodzie krowy powoli zaczynają pobierać większe ilości paszy, podczas gdy zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze gwałtownie rośnie. Zmieniające się potrzeby energetyczne krów mlecznych stawiają wysokie wymagania przy układaniu dawki pokarmowej. Aby odciążyć wątrobę na początku laktacji, warto zastosować takie dodatki jak glikol propylenowy, gliceryna, żywe drożdże lub tłuszcze chronione.

U cieląt kluczowe znaczenie ma podawanie siary w pierwszych godzinach po urodzeniu. Siara pozyskana od starszych krów lub dodanie preparatów wzbogacających mleko pełne pomoże cielętom uzyskać wysoki poziom immunoglobulin. Podczas fazy odpajania należy skoncentrować się na wysokich dziennych przyrostach i statusie zdrowotnym cieląt. Cielę stopniowo przekształca się w przeżuwacza. Wczesna podaż paszy treściwej i objętościowej ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju żwacza cieląt.

W przypadku opasów należy stale stymulować zwiększanie poboru paszy i zapewnić wysoką podaż energii. Zaopatrzenie w odpowiednią ilość białka przy zachowaniu prawidłowej proporcji energii i białka zapewnia wysokie dzienne przyrosty. Środkowa faza opasu wymaga dostosowania proporcji energii i białka do potencjału wzrostowego zwierząt. Wraz z rosnącymi możliwościami poboru suchej masy, można zwiększać ilość paszy i odpowiednio redukować jej wartość energetyczną. W końcowej fazie opasu wzrasta ryzyko otłuszczenia zwierząt. Z tego względu zaleca się podawanie dawek o niższej wartości energetycznej, za to z większą ilością białka.