Schafe

Produkty dla owiec i kóz

Produkty dla owiec i kóz

Fazy produkcyjne różnią się między sobą wymogami w zakresie zaopatrzenia zwierząt. Owce matki potrzebują podczas fazy krycia paszy wysokoenergetycznej. Podczas niskiej ciąży żywienie powinno zaspokajać potrzeby bytowe. W tym okresie warto zwiększyć podaż białka. W fazie ciąży wysokiej rośnie zapotrzebowanie na składniki odżywcze ze względu na rozwój płodu i gruczołu mlekowego. Pasza musi posiadać wyższą strawność. Dawkę podstawową należy uzupełnić paszą treściwą, ponieważ z uwagi na wzrost płodu, zmniejsza się apetyt. W fazie ssania zapotrzebowanie na składniki odżywcze uzależnione jest od wydajności mlecznej. W przypadku tryków hodowlanych należy dostosować dawkę pokarmową do zapotrzebowania bytowego, a w okresie krycia zadbać o dodatkowe zaopatrzenie w energię i białko.
Kozy pobierają pokarm przez długi czas lub nawet przez cały dzień. Siano i słoma powinny być zawsze dostępne do dowolnego pobierania. Do produkcji tłuszczu mleka niezbędne jest włókno surowe. Zawartość włókna surowego w dawce pokarmowej ogółem powinna wynosić ok. 18%. Na początku ciąży żywienie powinno pokrywać potrzeby bytowe, natomiast w ciąży wysokiej (ok. 3-4 tygodnie przed terminem porodu) należy dopasować do potrzeb wartość energetyczną. W trakcie pierwszych dwóch miesięcy fazy laktacji należy podawać oprócz dawki podstawowej ok. 1,5 kg paszy treściwej.