Innowacyjne produkty firmy SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Zakiszanie

Mokre i ubogie w cukier kiszonki z traw pod kontrolą

Kiszonka z traw

Opłacalna produkcja mleka nie jest możliwa bez wysokiej wydajności paszy objętościowej. Odpowiednia jakość kiszonki pomaga zabezpieczyć zdrowotność zwierząt i pozwala ograniczyć zakup drogich pasz treściwych. W praktyce wymóg jakościowy nie jest łatwy do spełnienia, ponieważ uzależniony jest od pogody i to ona odgrywa decydującą rolę.

Wyzwanie – wilgotne kiszonki o niskiej zawartości cukru 

Gdy panują deszczowe i zmienne warunki pogodowe, nie sposób uniknąć zbyt mokrej, ubogiej w cukier kiszonki. Jej parametry stanowią idealną pożywkę dla nieprawidłowej fermentacji, wywołanej obecnością „szkodników” fermentacji. W rezultacie często dochodzi do psucia się kiszonki. Z uwagi na brak możliwości podsuszania, materiał wyjściowy charakteryzuje niedostateczna ilość cukru. Skutkuje to zbyt niską podażą energii dostępnej dla bakterii kwasu mlekowego, aby mogły one szybko wyprodukować odpowiednią ilość kwasu mlekowego. Niewystarczająca ilość kwasu mlekowego nie obniży odpowiednio wartości pH, wskutek czego kiszonka będzie niestabilna. Produkujące kwas masłowy bakterie clostridium mogą w takich warunkach konkurować z bakteriami kwasu mlekowego. Intensywnie się namnażają i przekształcają istniejący kwas mlekowy w kwas masłowy, blokując w ten sposób spadek wartości pH. Bakterie clostridium potrafią także przekształcić dostępne białko w amoniak i aminy biogenne. Aktywność tych właśnie bakterii prowadzi do wytworzenia kiszonki o silnie obniżonych walorach smakowych i z niską jakością białka. W przypadku znacznych uszkodzeń powstają toksyczne ilości amin biogennych (produkty rozpadu metabolicznych przemian bakterii clostridium), które na długi czas obniżają status zdrowotny stada. W skrajnym przypadku należy taką kiszonkę wyrzucić. Wystarczy rzut oka na wartość pH w analizie kiszonki, by wiedzieć, czy zakiszanie się udało. Wartość pH poniżej 4,4 oznacza, że doszło do wystarczającego zakwaszenia dzięki bakteriom kwasu mlekowego. Gdy wartość pH wynosi powyżej 4,5, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dochodzi do ciągłego namnażania się produkujących kwas masłowy bakterii clostridium i kiszonka może ulec zepsuciu (rys.1).

Trzy szczepy – trzy zadania – jeden cel!

BONSILAGE FORTE to kombinacja trzech szczepów bakterii kwasu mlekowego, które w sposób optymalny współdziałają ze sobą dla doskonałej ochrony przed bakteriami clostridium. Szczep Lactobacillus paracasei wykorzystuje wszystkie obecne węglowodany zapasowe (wielołańcuchowe cząsteczki cukru) w zakiszanej masie i dzięki temu zmniejsza niedobór cukru. Wraz z dwoma szczepami bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus lactis i Lactobacillus acidilactici umożliwia on szybkie obniżenie pH oraz zatrzymanie wzrostu clostridium, i tym samym zahamowanie produkcji kwasu masłowego (rys.2). W efekcie dochodzi do mniejszego rozpadu białka i redukcji ilości amoniaku. 

BONSILAGE FORTE –  Poprawa przebiegu fermentacji

Szybka i intensywna redukcja pH, jak i niezwykła konkurencyjność bakterii kwasu mlekowego, zawartych w BONSILAGE FORTE pozwala nieodwracalnie zahamować rozwój szkodników. Kiszonki są chronione przed wysokim rozpadem białek i aminokwasów oraz przed redukcją strawności. Walory smakowe zwiększające pobór paszy oraz poprawa strawności kiszonki z Bonsilage Forte znacznie poprawiają opłacalność zrównoważonej produkcji mleka. BONSILAGE FORTE posiada certyfikat DLG w kategoriach 1b (poprawa przebiegu fermentacji materiału średnio- i łatwo zakiszającego się o niskiej zawartości suchej masy) i 5 (zahamowanie rozwoju bakterii clostridium).

BONSILAGE FORTE czyni kiszonkę bezpieczną do skarmiania
Rys.1 BONSILAGE FORTE czyni kiszonkę bezpieczną do skarmiania
BONSILAGE FORTE hamuje rozwój bakterii clostridium
Rys.2 BONSILAGE FORTE hamuje od początku rozwój bakterii clostridium