Innowacyjne produkty firmy SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Zakiszanie

BONSILAGE - Innowacyjny i wiodący zakiszacz na rynku od 2000 roku

Logo BONSILAGE-Siliermittel

Jakość paszy objętościowej odgrywa ważną rolę dla wydajności mlecznej, niezmiennego statusu zdrowotnego zwierząt i tym samym dla opłacalnej produkcji mleka. Intensywne prace badawcze doprowadziły do powstania trzech grup produktów BONSILAGE: BASIC, SPEED i FIT. Innowacyjne zakiszacze zostały dopasowane do specyfiki danego zbioru. 

BONSILAGE BASIC. Wymiernie wyższa jakość paszy

Zakiszacze z grupy BONSILAGE BASIC optymalizują proces fermentacji i stabilność kiszonki, co skutkuje poprawą wydajności paszy objętościowej. Produkty tej grupy zwiększają ilość białka chronionego (UDP) w kiszonce. Pozwala to zaoszczędzić na innych źródłach białka jak śruta sojowa lub rzepakowa.

  • BONSILAGE FORTE: Dla kiszonek z traw, koniczyny, lucerny o niskiej zawartości suchej masy
  • BONSILAGE ALFA: Dla kiszonek z lucerny, koniczyny i innych roślin strączkowych
  • BONSILAGE PLUS: Dla kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę oraz GPS > 30% SM
  • BONSILAGE MAIS: Dla kiszonek z kukurydzy i GPS
  • BONSILAGE CCM: Dla śrutowanego ziarna kukurydzy i CCM
  • BONSILAGE GKS: Dla zaprawiania kiszonek z całych ziaren kukurydzy w hermetycznym, wysokim silosie

BONSILAGE SPEED. Wymiernie szybsze zakiszanie

Nowy, ekskluzywny szczep bakterii Lactobacillus diolivorans skraca czas zakiszania do dwóch tygodni, hamując przy tym procesy przegrzewania oraz psucia, które ograniczają spożycie paszy objętościowej. Stabilne tlenowo i bogate w energię kiszonki gwarantują wysoki pobór paszy również w  sytuacji wymagającej nagłej zmiany paszy.

  • BONSILAGE SPEED G: Krótki okres zakiszania i wysoka stabilność tlenowa kiszonek z traw, koniczyny, lucerny i z żyta na zieloną masę
  • BONSILAGE SPEED M: Krótki okres zakiszania i wysoka stabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy i GPS

BONSILAGE FIT. Wymiernie większa zdrowotność krów

Produkty z linii FIT optymalizują wartość energetyczną kiszonek i dbają o ich wysoką tlenową stabilność. Zastosowanie zakiszacza chroni krowy przed takimi chorobami uwarunkowanymi żywieniem jak kwasica czy ketoza dzięki produkcji glikolu propylenowego, który pozwala odciążyć przemianę materii krów.

  • BONSILAGE FIT G: Wysoka stabilność tlenowa bogatych w energię kiszonek z traw
  • BONSILAGE FIT M: Wysoka stabilność tlenowa bogatych w energię kiszonek z kukurydzy i GPS