Sukces hodowcy
Wyniki badań Trzoda

Pozytywne oddziaływanie monoglicerydów na przyrosty i wykorzystanie paszy

Schwein

Monoglicerydy (MCM), zastosowane w żywieniu zwierząt, wspierają zdrowotność flory jelitowej oraz poprawiają przyrosty tuczników od początku aż do końca tuczu. Bardzo dobrze kształtuje się pobór i wykorzystanie paszy.

Monoglicerydy posiadają właściwości antymikrobiologiczne i skutecznie przeciwdziałają namnażaniu się bakterii gram-ujemnych i bardzo wytrzymałych bakterii gram-dodatnich jak np. clostridium, paciorkowce, gronkowce. Tym samym zahamowaniu ulega wzrost niekorzystnej flory jelitowej na korzyść zdrowej. Badanie przeprowadzone w bawarskim gospodarstwie potwierdza znakomitą skuteczność MCM, dodanych do paszy.  

Struktura gospodarstwa 

Gospodarstwo posiadało 2.800 miejsc tuczowych. Masa zakupionych prosiąt (Dan x Pi) wynosiła 28 kg i osiągnęła na koniec tuczu 120 kg. W gospodarstwie stosowano żywienie na mokro w systemie wielofazowym. Żywienie bazowało na mieszance paszowej uzupełniającej firmy SCHAUMANN z takimi komponentami jak pszenica, jęczmień, śruta sojowa oraz kiszonka z całych ziaren kukurydzy.

Przebieg badania z MCM

Badanie zostało przeprowadzone w grupie 390 zwierząt i obejmowało cały okres tuczu. Zwierzęta żywiono mieszankami paszowymi, sporządzonymi na bazie produktów firmy SCHAUMANN. Ponadto do paszy jednej grupy dodano MCM i kwasy paszowe.

Wynik: Wyższe przyrosty masy ciała i poprawa wykorzystania paszy

Wyniki badania wskazały na wyższe dzienne przyrosty i poprawę wykorzystania paszy w grupie z MCM (rys.1). Wiąże się to z krótszą fazą tuczu i niższym nakładem paszy, co ma przełożenie na lepszą opłacalność tuczu. Dodatkowe zaopatrzenie w kwasy wpłynęło na poprawę zdrowotności jelit i redukcję liczby upadków zwierząt (rys.2).

SCHAUMALAC PROTECT poprawia dzienne przyrosty i wykorzystanie paszy
Rys.1 SCHAUMALAC PROTECT poprawia dzienne przyrosty i wykorzystanie paszy
SCHAUMALAC PROTECT zmniejsz liczbę upadków zwierząt
Rys.2 SCHAUMALAC PROTECT redukuje upadki zwierząt