Sukces hodowcy
Wyniki badań Trzoda

CERAVITAL zwiększa przyrosty w odchowie prosiąt

CERAVITAL bei Ferkeln

Odchów prosiąt stawia wysokie wymagania wobec jakości mieszanek paszowych. Najmłodsze prosięta potrzebują komponentów o najwyższej strawności. Aktualne badania w centrum naukowo-badawczym w Futterkamp potwierdzają, że CERAVITAL przyczynia się do zwiększenia przyrostów w odchowie prosiąt. Wyjątkowe działanie CERAVITAL-u wspiera procesy przemiany materii podczas trawienia gorzej przyswajalnych węglowodanów (włókna), tłuszczów i roślinnych źródeł białka. Z tego względu CERAVITAL znajduje się w standardowym wyposażeniu produktów SCHAUMANN-a dla małych prosiąt.

Przebieg badania

W ramach badania zastosowano w odchowie dwufazowym jako bazę dwa sprawdzone produkty SCHAUMA FRÜH oraz SCHAUMA -FA II. W jednej grupie zastosowano także CERAVITAL. Ogółem porównano ze sobą przyrosty w 10 powtórzeniach w obydwu grupach liczących w sumie 240 prosiąt. Na poszczególnych etapach następowało pojedyncze ważenie kontrolne. Grupę badaną tworzyły prosięta DanZucht oraz PIC z własnej hodowli, rozmieszczone na mieszanych stanowiskach. Przeciętna waga początkowa (8,2 kg) oraz przeciętny wiek w czasie odsadzania (26,5-26,7 dni) w obydwu grupach znajdowały się na tym samym poziomie.

Wyższe dzienne przyrosty i lepsze zużycie paszy z CERAVITAL-em

Po pierwszej fazie żywienia, wynoszącej 14 dni, zmieniono paszę na paszę odsadzeniową dla prosiąt II. Doświadczenie trwało ponad 40 dni. Czterdziestego pierwszego dnia przeciętna masa zwierząt z grupy kontrolnej wynosiła ok. 27,6 kg, a grupy z CERAVITAL-em 28,0 kg.
Dzięki przyrostom wyższym o ok. 490 g uzyskano ogółem w obydwu badanych grupach większy poziom wydajności. Analizując wyniki obydwu grup, w oczy rzuca się wysoka różnica w trakcie pierwszego tygodnia odchowu (rys.1). Przy prawie takim samym dziennym poborze paszy przez prosięta (333 g kontra 340 g dziennie) osiągnięto w grupie z CERAVITAL-em przyrosty wyższe o 12%. Wykorzystanie paszy było w tej fazie wyższe o 0,1 kg/ kg przyrostu (rys.2). Potrzebowano 9% mniej paszy na kg przyrostu.

Wyniki

W wymagającej początkowej fazie odchowu prosiąt, dodatek CERAVITAL-u wspiera mocno procesy trawienne. To pozytywne oddziaływanie miało miejsce przez cały okres badania i zostało potwierdzone wzrostem wydajności: 14 g dziennych przyrostów więcej (3%) i 2,1% lepszego wykorzystania paszy. Docelowo osiągnięto przy takich samych ilościach paszy i tej samej masie na początku badania o 0,4 kg wyższą masę końcową. Tym samym osiągamy zysk ekonomiczny 0,70 €/ prosię. Wyniki badania potwierdziła praktyka w wielu gospodarstwach, które zdecydowały się na dodanie CERAVITAL-u do paszy.

Przyrosty masy ciała
Rys.1 Wyniki w zakresie przyrostów masy ciała z CERVITAL-em (Futterkamp)
Wykorzystanie paszy
Rys.2 Wyniki w zakresie wykorzystania paszy z CERAVITAL-em (Futterkamp)