Sukces hodowcy
Wyniki badań Bydło

Żywienie i optymalizacja dobrostanu krów zasuszanych w centrum Gut Hülsenberg

 Gut Hülsenberg

Wysoki dobrostan krów i przemyślana strategia żywieniowa w okresie okołowycieleniowym są istotnymi czynnikami sukcesu dla długowiecznych krów o dziennej wydajności mlecznej powyżej 40 kg. Od momentu powiększenia stada do 200 krów i zainstalowaniu czterech robotów udojowych (AMS) w roku 2019, koncepcja hodowli i żywienia w centrum Gut Hülsenberg uległa znacznej modyfikacji. „Już przed zmianą odnotowywaliśmy bardzo dobrą wydajność startową, ocielenia przebiegały dobrze“, wspomina Götz Resenhoeft, zarządca Gut Hülsenberg, „ale dzięki przebudowie nasze krowy zasuszane zyskały więcej miejsca, zwiększył się ich dobrostan również w fazie przejściowej“.

Dwufazowe żywienie krów zasuszanych

Zmianie uległ nie tylko dobrostan krów w zasuszeniu, ale również koncepcja żywieniowa. Z uwagi na wielkość stada i możliwości przestrzenne podjęta została decyzja o przejściu z żywienia jednofazowego na dwufazowe. Wysoki i stały pobór paszy w każdej fazie jest absolutnym warunkiem sukcesu.
W pierwszych trzech tygodniach po zasuszeniu krowy znajdują się w oborze wolnostanowiskowej. W tym czasie podaje się im dawkę żywieniową opartą na kiszonce z traw. Zaopatrzenie mineralne następuje poprzez RINDAMIN 71 ATG z organicznymi łączeniami mikroelementów. Pierwsza grafika przedstawia aktualną dawkę żywieniową.
Trzy tygodnie przed terminem ocielenia krowy zostają przeniesione na słomę do grupy przejściowej. Najważniejsze zadania stanowią teraz profilaktyka porażenia poporodowego, udana adaptacja do paszy laktacyjnej oraz skuteczne wsparcie metabolizmu. W tej fazie skutecznie obniża się DCAB dawek (bilans kationowo-anionowy) przy pomocy RINDAVITAL VK S i dodaje się do tych dawek, wg konceptu DCAB, wapń. Wszystkie pasze objętościowe badane są pod kątem składników pokarmowych oraz systematycznie na istotne dla DCAB elementy takie jak potas, sód, chlor i siarka. Tylko możliwie dokładne obliczenie DCAB pozwala zabezpieczyć krowy przed porażeniem poporodowym.

Prawidłowa przemiana energetyczna

Drugim filarem udanego żywienia krów w fazie zasuszania i w fazie przejściowej jest, obok profilaktyki porażenia poporodowego, ukierunkowane wsparcie metabolizmu energetycznego. W centrum Gut Hülsenberg z powodzeniem stosuje się TIRSANĘ BSK oraz SCHAUMANN ENERGY PRO już na trzy tygodnie przed ocieleniem.„Dzięki optymalnemu żywieniu w fazie przejściowej osiągamy wydajność startową przez pierwsze sto dni na poziomie 38,6 l u jałówek i 49,4 l u wieloródek” informuje Götz Resenhoeft. Przekonująca jest również wytrwałość laktacyjna stada (rys.2). Intensywny nadzór nad zwierzętami w okresie okołowycieleniowym nie ogranicza się tylko do podania produktów RINDAVITAL ENERGIETRUNK i TIRSANA 1312. Ważne są działania kontrolujące, do których należą dzienny pomiar temperatury ciała w trakcie pierwszych czterech dni po ocieleniu oraz testy na ketozę w ustalonych odstępach (rys.3). W ten sposób subkliniczna ketoza staje się rozpoznawalna na wczesnym etapie i krowa może otrzymać właściwą pomoc.

Od samego początku AMS

Krowy w fazie przejściowej mają bezpośredni dostęp do robota udojowego. Automatyczna bramka prowadzi zwierzęta już od pierwszego dnia laktacji do automatycznego systemu doju, z którego powracają same na swoje stanowiska. Jest to ogromne ułatwienie dla funkcjonowania pracy i znacząco ogranicza stres krów. 
 

Dawki dla krów zasuszanych Gut Hülsenberg
Rys.1 Dawki dla krów zasuszanych w centrum Gut Hülsenberg
Krzywa laktacyjna w Gut Hülsenberg
Rys.2 Krzywa laktacyjna w centrum Gut Hülsenberg
Rutynowe działania w okresie okołowycieleniowym w centrum Gut Hülsenberg
Rys.3 Rutynowe działania w okresie okołowycieleniowym w centrum Gut Hülsenberg