Sukces hodowcy
Wyniki badań Bydło

Pozytywne oddziaływanie MIZI na odchów cieląt

Kalb im Stroh

Wysokie dzienne przyrosty oraz witalność są nadrzędnym celem odchowu cieląt. Substancja czynna firmy SCHAUMANN, w postaci mikronizowanego tlenku cynku, poprawia nie tylko rozwój cieląt w fazie odpajania, lecz także redukuje ryzyko wystąpienia biegunek i chorób dróg oddechowych. Tlenek cynku skutecznie hamuje wzrost określonych szczepów bakterii, np. E. coli. Ponadto cynk jest elementem składowym wielu enzymów, biorących udział w podziale komórek, w metabolizmie tłuszczów, białek, energii oraz w różnych funkcjach systemu immunologicznego. Poprzez swoje właściwości przeciwzapalne, cynk wspiera prawidłowe funkcjonowanie i regenerację błony śluzowej jelita. Liczne testy ISF potwierdzają pozytywne oddziaływanie MIZI na odchów cieląt. Dzienne przyrosty cieląt, które w fazie odpajania otrzymywały 100 mg MIZI, były znacznie wyższe niż w przypadku cieląt, które otrzymywały tę samą ilość cynku, ale w formie „normalnej” (rys.1). Odnotowano rówież pozytywne oddziaływanie na przyswajalność składników pokarmowych. Cielęta w grupie z MIZI potrzebowały, na każdy kilogram przyrostu, prawie 1 MJ ME mniej niż cielęta w grupie kontrolnej. Dalsze pozytywne efekty stosowania MIZI to redukcja zachorowań (rys.2). W grupie z MIZI odnotowano znacznie mniej biegunek, kolek i zapaleń płuc.

Wszystkie preparaty mlekozastępcze oraz preparaty wzbogacające mleko firmy SCHAUMANN, zostały wyposażone w MIZI. Celem jest wzmocnienie odporności oraz zwiększenie dziennych przyrostów i poprawa wykorzystania paszy, już od pierwszego dnia życia.   

Wyższe dzienne przyrosty z MiZi
Rys.1 MIZI zwiększa dzienne przyrosty cieląt w fazie odpajania
Mniej zachorowań z MiZi
Rys.2 MIZI redukuje wskaźnik zachorowań cieląt w fazie odpajania