Sukces hodowcy
Wyniki badań Zakiszanie

Wymiernie szybsze zakiszanie kukurydzy z BONSILAGE SPEED M

Kiszonka z kukurydzy

Stosując zakiszacz BONSILAGE SPEED M można już po 14 dniach zakiszania otworzyć zaprawioną kiszonkę. Wraz z upływem czasu w dojrzewającej kiszonce zwiększają się ilości kwasu propionowego, którego konserwujące działanie zabezpiecza stabilność otwartej kiszonki z kukurydzy. Skuteczność Bonsilage Speed M została potwierdzona znakiem jakości DLG. Dla producenta kiszonek zastosowanie produktu oznacza poprawę wydajności i opłacalności. 
Zawirowania pogodowe ostatnich lat zdecydowanie sprzyjały niepohamowanemu namnażaniu się drożdży i pleśni, zwłaszcza w kiszonkach niezaprawionych. 

Wzrost skażenia patogenami wskutek upałów i suszy 

Zbiory dotknięte przez stres cieplny i suszę są w dużym stopniu skażone patogenami. Potwierdzają to analizy kiszonek, przeprowadzone przez Izbę Rolniczą Dolnej Saksonii LWK, w których dostrzec można znaczny wzrost ilości drożdży w ostatnich latach (rys.1).  W roku 2021 średnio ponad 2/3 badanych kiszonek z kukurydzy wykazało wartości krytyczne (powyżej 100.000 KBE/g ŚM), nosząc oznaki zepsucia.

Bonsilage Speed M hamuje od samego początku wzrost drożdży 

Zawarty w Bonsilage Speed M szczep bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus diolivorans zatrzymuje w trwały sposób namnażanie się drożdży i pleśni poprzez szybką produkcję kwasu octowego w trakcie pierwszych czternastu dni zakiszania (rys.2). Dzięki temu można otworzyć zaprawioną kiszonkę z kukurydzy już po dwóch tygodniach. Dodatkowo, z każdym dniem dojrzewania kiszonki, wzrasta ilość kwasu propionowego. Kwas propionowy działa konserwująco i wspomaga stabilność kiszonki po jej otwarciu.

Znak jakości DLG dla Bonsilage Speed M potwierdza jego skuteczność

Centrum testowe DLG badające środki produkcji wyróżniło znakomite właściwości BONSILAGE SPEED M, przyznając produktowi nowy znak jakości dla preparatu do zakiszania. Tym samym BONSILAGE SPEED M jest jedynym na rynku zakiszaczem dla kukurydzy o kierunku działania 2 „Tlenowa stabilność“ oraz nowym 2+ „Dodatkowy test na szybkie otwarcie silosu“ (rys.3).

Wyższy pobór paszy dzięki stabilnej kiszonce 

Drożdże i pleśnie zmniejszają higienę i jakość kiszonki z kukurydzy oraz przyczyniają się do jej przegrzewania. Wskutek strat energii i substancji odżywczych obniża się wartość odżywcza paszy. Prowadzi to do redukcji poboru paszy z wszystkimi następstwami, takimi jak niedostateczne zaopatrzenie krów i spadek wydajności. Pamiętajmy, że z taką paszą objętościową musimy żyć przez cały rok!

Mniejsze koszty dzięki odciążeniu bilansu towarowo-energetycznego

Straty na poziomie 10-15% podnoszą koszt tony kiszonki z kukurydzy o średnio 18-27 zł. Cena zaprawienia kiszonki preparatem do zakiszania wyniesie mniej niż 1/4 tej sumy! Wszystkie powstałe straty energetyczne muszą zostać wyrównane poprzez dodatkowy zakup paszy. Szczególnie w tym roku, gdy mamy do czynienia z wysoką ceną komponentów paszy treściwej, oznacza to spory wydatek dla gospodarstwa. Zachęcamy, by zabezpieczyć jakość kiszonki z kukurydzy poprzez zastosowanie Bonsilage Speed M. 
 

Wyniki kiszonek
Rys.1 Rosnące skażenie drożdżami w roślinach kukurydzy w latach 2018-2021 na podstawie wyników badań kiszonek LWK w Dolnej Saksonii
Produkcja kwasu octowego z BONSILAGE SPEED M
Rys.2 Szybka produkcja kwasu octowego z BONSILAGE SPEED M
Testy DLG wskazują na dłuższą stabilność tlenową po 14 dniach zakiszania z BONSILAGE SPEED M
BONSILAGE SPEED M: Testy DLG wskazują na dłuższą stabilność tlenową po 14 dniach zakiszania