Sukces hodowcy
Wyniki badań Zakiszanie

Wymiernie szybsze zakiszanie kukurydzy z BONSILAGE SPEED M

Kiszonka z kukurydzy

Upały, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, zdecydowanie sprzyjały niepohamowanemu namnażaniu się drożdży i pleśni, zwłaszcza w kiszonkach niezaprawionych. Wyraźnie pokazała to analiza konkursu na najlepszą kiszonkę 2020, organizowanego przez Izbę Rolniczej Dolnej Saksonii. Ponad dwie trzecie kiszonek z kukurydzy wykazało wartości krytyczne (powyżej 100.000 KBE/g ŚM), nosząc oznaki zepsucia. Również analizy z lat poprzednich wskazywały na wzrost skażenia drożdżami i pozwalały przypuszczać, że będzie ono rosło na roślinach kukurydzy (rys.1).

BONSILAGE SPEED M hamuje aktywność drożdży od samego początku

Zawarty w BONSILAGE SPEED M szczep bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus diolivorans produkuje bardzo szybko kwas octowy i hamuje już w przeciągu pierwszych 14 dni zakiszania namnażanie się drożdży i pleśni (rys.2). Dzięki temu zaprawione kiszonki z kukurydzy nadają się do otwarcia już po dwóch tygodniach. Ponadto wraz z każdym dniem zakiszania produkowane są coraz większe ilości kwasu propionowego. Kwas propionowy działa konserwująco i zwiększa stabilność otwartej kiszonki z kukurydzy.

Wyższy pobór paszy dzięki stabilniejszej kiszonce 

Obecność drożdży i pleśni obniża jakość higieniczną kiszonki z kukurydzy, redukuje jej wartość odżywczą wskutek strat energii i składników pokarmowych oraz przyczynia się do przegrzewania. W efekcie dochodzi do mniejszego poboru paszy, co powoduje niedostateczne zaopatrzenie krów i spadek wydajności. Konsekwencje tego są widoczne przez cały następny rok.

Straty w zakiszaniu kosztują pieniądze i obciążają bilans towarowo-energetyczny 

10-15% straty w zakiszaniu podrażają produkcję tony kiszonki z kukurydzy o średnio 4-6 €. Koszt zaprawienia zakiszaczem kształtuje się na poziomie 1/3 tej sumy. Straty energetyczne muszą zostać wyrównane poprzez zakup paszy. Jest to związane z dodatkowym kosztem, a ponadto obciąża bilans towarowo-energetyczny gospodarstwa. Z uwagi na to warto zabezpieczyć jakość kiszonki z kukurydzy poprzez zastosowanie BONSILAGE SPEED M.
 

Wyniki kiszonek
Rys.1 Rosnące skażenie drożdżami w roślinach kukurydzy w latach 2017-2020 na podstawie wyników badań kiszonek LWK w Dolnej Saksonii
Produkcja kwasu octowego z BONSILAGE SPEED M
Rys.2 Szybka produkcja kwasu octowego z BONSILAGE SPEED M
 BONSILAGE SPEED M
Działanie BONSILAGE SPEED M