Sukces hodowcy
Wyniki badań Zakiszanie

BONSILAGE PLUS pozwala zaoszczędzić na paszy treściwej

Logo BONSILAGE PLUS

Wyniki badań, przeprowadzonych na Uniwersytecie Hohenheim, potwierdzają skuteczność BONSILAGE PLUS. Aby pokryć zapotrzebowanie krów wysokowydajnych na białko strawne, należy dostarczyć im większą ilość białka chronionego. BONSILAGE PLUS poprawia jakość białka w kiszonce z traw i zwiększa udział białka chronionego. Pozwala to zaoszczędzić na paszy białkowej.

W trakcie zakiszania dochodzi do wielu procesów rozkładu i przekształcania białka roślinnego (proteoliza). W ich efekcie ilość białka chronionego ulega redukcji. Powstają związki azotowe niebiałkowe, które prowadzą do nadmiaru azotu w żwaczu. Część musi ulec w wątrobie przemianie w mocznik (detoksykacja), co jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych zwierząt. Również bakterie Clostridium rozkładają białko. Specjalne bakterie kwasu mlekowego hamują jednak ich działanie. W zakiszaczach BONSILAGE znajdują się bakterie kwasu mlekowego, które powodują szybki spadek wartości pH, uniemożliwiając szkodnikom fermentacji zależnym od pH, dalsze rozkładanie białka. 

BONSILAGE PLUS zwiększa ilość białka chronionego

Uniwersytet Hohenheim wraz z Izbą Rolniczą Dolnej Saksonii zbadał, bazując na modelu CNCPS, niezaprawione i zaprawione zakiszaczem Bonsilage Plus, kiszonki z traw. Badanie umożliwiło rozstrzygnięcie kwestii frakcjonowania białka. W celu przeprowadzenia doświadczenia zrobiono kiszonki z traw pierwszego pokosu o różnych zawartościach suchej masy (20-30% SM, 30-40% SM, 40-50% SM), w dwóch wariantach zakiszania  (25 m3 gnojowicy + 100 kg saletry wapniowo-amonowej oraz 25 m3 gnojowicy + 250 kg saletry wapniowo-amonowej), każdorazowo bez zakiszacza, i z zakiszaczem. Następnie poddano analizie następujące parametry kiszonek: surowe składniki pokarmowe, jakość fermentacji oraz frakcjonowanie białka.  
Kiszonki zaprawione BONSILAGE PLUS uzyskały średni wynik, wynoszący 99,5 punktów (na 100 możliwych) wobec 71,3 punktów, uzyskanych przez kiszonki niezaprawione. Ilość związków azotowych niebiałkowych, które w żwaczu ulegają przekształceniu w amoniak, znacznie się zmniejszyła a niemalże podwojeniu uległa ilość białka chronionego w żwaczu.      

Korzyści, jakie daje zakiszacz

Zaprawione kiszonki wpływają na niższy bilans azotu w żwaczu i pomagają w ten sposób odciążyć wątrobę. Ponadto większa ilość białka chronionego w kiszonkach z traw, pozwala zaoszczędzić na zakupie paszy treściwej. Przykładowo: kiszonka z traw, która zawiera 4% białka chronionego więcej, pozwala zaoszczędzić 0,28 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej/rzepakowej na krowę dziennie.
Dalsze pozytywne następstwa, wynikające z zastosowania zakiszacza, to mniejsze straty suchej masy oraz wyższa strawność kiszonki.