Sukces hodowcy
Wyniki badań Zakiszanie

BONSILAGE FIT M dla wymiernie większej zdrowotności krów

Kühe am Futtertisch

BONSILAGE FIT M dzięki jedynej w swoim rodzaju kombinacji szczepów bakterii kwasu mlekowego potrafi wyprodukować wysokie ilości glikolu propylenowego w kiszonce z kukurydzy. Z jednej puszki zastosowanego BONSILAGE FIT M można uzyskać średnio 396 kg glikolu propylenowego (rys.1). Poprawia to w znacznym stopniu metabolizm energetyczny zwierząt oraz m.in. wskaźnik zacieleń i okres międzywycieleniowy.

Wymiernie większa stabilność

Skażenia drożdżami i pleśnią w roślinach kukurydzy ciągle rosną. Aby zahamować proces ich namnażania w kukurydzy konieczny jest kwas octowy, zwłaszcza że dostęp tlenu podczas wybierania może spowodować przegrzewanie się kiszonki. Ukierunkowane działanie kwasów fermentacyjnych (rys.2) zatrzyma rozwój pleśni i drożdży. Straty energetyczne i konieczność dodatkowego zakupu dodatkowych produktów, co wynika z niezahamowanego namnażania się drożdży i pleśni w kiszonce z kukurydzy, mogą w szybkim czasie kosztować ponad 100 Euro/ha zbiorów (rys.3). Powstałe straty podrażają produkcję kiszonki o 4-6 €/t kiszonki z kukurydzy. Koszt zakupu produktów przeciwdziałających przegrzewaniu obciąża dodatkowo bilans towarowo-energetyczny gospodarstwa. 

BONSILAGE FIT M

Zakiszacz BONSILAGE FIT M redukuje ryzyko przegrzewania dzięki przesunięciu profilu kwasów fermentacyjnych w stronę większych ilości kwasu octowego i mniejszych ilości kwasu mlekowego, przy jednoczesnej produkcji glikolu propylenowego. Ekstra porcja glikolu propylenowego i dodatkowy kwas octowy wspierają zdrowotność krów oraz chronią przed chorobami uwarunkowanymi żywieniem takimi jak kwasica czy ketoza.

Ekskluzywny szczep bakterii

Zastosowany szczep bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus buchneri 1k2075 (numer identyfikacyjny dodatku do kiszonki w EU) jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o przekształcanie kwasu mlekowego w kwas octowy i glikol propylenowy. Szczep ten dostępny jest wyłącznie w produktach BONSILAGE.
 

 

Jedna puszka BONSILAGE FIT M produkuje 369 kg glikolu propylenowego
Rys.1 Jedna puszka BONSILAGE FIT M produkuje 369 kg glikolu propylenowego
 BONSILAGE FIT M oznacza wymiernie większą zdrowotność krów i stabilną kiszonkę z kukurydzy
Rys.2 BONSILAGE FIT M oznacza wymiernie większą zdrowotność krów i stabilną kiszonkę z kukurydzy
Przegrzewanie kosztuje pieniądze
Rys.3 Przegrzewanie kosztuje pieniądze
Działanie Bonsilage FIT M
Rys.4 Działanie Bonsilage FIT M