Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Trzoda

Schaumasan Premium wiąże toksyny i stabilizuje wydajność świń

świnki

Obok licznych czynników chorobotwórczych, status zdrowotny świń, a tym samym ich wydajność pogarszają również mykotoksyny i endotoksyny. Spośród licznych znanych mykotoksyn bezpośrednie implikacje dla żywienia trzody mają przede wszystkim DON (deoksyniwalenol), ZEA (Zearalenon) oraz toksyny T2/H

Zanieczyszczenie mykotoksynami nie jest w sposób jednoznaczny do rozpoznania, ponieważ ciągłe przyjmowanie małych ilości z reguły nie daje typowych symptomów. Zachowanie zwierząt nie wskazuje na chorobę, a mimo to wydajność spada poniżej średniej i pojawiają się rozbieżności w przyrostach. Różne mykotoksyny wzmacniają swoje oddziaływanie w taki sposób, że nawet ich niewielkie ilości przyczyniają się do znacznego spadku wydajności.

Analizy paszy pozwalają wykryć zanieczyszczenie mykotoksynami 

Z powodu tego, że mykotoksyny powstają już na polu, można dzięki ukierunkowanej analizie przeprowadzanej w okresie żniw, dobrze oszacować zanieczyszczenie różnych partii zboża i kukurydzy. Wskutek ekstremalnej suszy mykotoksyny mogą pojawić się także w suchych wysłodkach. Znając zawartość mykotoksyn w materiale paszowym, można dobrze oszacować ogólną sytuację. Dzięki odpowiedniemu składowi mieszanki paszowej da się z wyprzedzeniem zredukować ilość mykotoksyn. 

Endotoksyny obciążają organizm prosiąt, loch i tuczników 

Podczas gdy mykotoksyny dostają się do organizmu zwierząt wraz z pobraną paszą, endotoksyny produkowane są bezpośrednio w jelicie. Są one elementem składowym zewnętrznej ściany komórkowej bakterii i zostają uwolnione w momencie obumarcia komórki bakteryjnej. Wskutek zaburzeń flory jelitowej i wysokiego obciążenia organizmu (np. w okresie okołoporodowym) może dojść do wzrostu śmiertelności bakterii i tym sam wzrostu endotoksyn. Powodują one uszkodzenia błony śluzowej jelit, osłabiają układ immunologiczny, jak i ogólny metabolizm loch (rys.1).

SCHAUMASAN PREMIUM pomaga odciążyć organizm zwierząt

Tutaj wkracza specjalny produkt SCHAUMASAN PREMIUM. W produkcie wykorzystano synergistyczne oddziaływanie komponentów, dobranych pod kątem wiązania mykotoksyn. Dodatek w postaci różnego rodzaju antyoksydantów redukuje liczbę wolnych rodników, odciążając w ten sposób metabolizm (rys.2). Pozwala to zapobiec uszkodzeniom błony śluzowej oraz pomaga w jej ewentualnej naprawie.

 

 Oddziaływanie toksyn na organizm świni
Rys.1 Oddziaływanie toksyn na organizm świni
 Elementy składowe SCHAUMASAN PREMIUM
Rys.2 Elementy składowe SCHAUMASAN PREMIUM