Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Trzoda

NATUPIG - Odpowiedź na potrzeby wysokowydajnych loch

Sau mit Ferkeln

Znaczny postęp w zakresie rozwoju technologii genetycznej i produkcyjnej w ostatnich latach prowadzi do ciągłego wzrostu wydajności w produkcji prosiąt. Równocześnie nowe przepisy prawne wymuszają redukcję ilości azotu i fosforu w dawkach. Głównym celem firmy SCHAUMANN jest opracowywanie nowych substancji czynnych, pomagających w sposób optymalny wykorzystać składniki pokarmowe.

Innowacyjna substancja czynna CERAVITAL XP ułatwia dostęp do białka, zawartego w paszy i przyspiesza uwalnianie się aminokwasów. Aminokwasy są potrzebne zarówno do produkcji mleka, jak i rozwoju płodu.

AMINOTRACE - wysoce przyswajalne mikroelementy

Mikroelementy również znajdują się na liście składników paszowych, których ilości trzeba będzie zmniejszać. Mikroelementy pełnią wiele funkcji w organizmie lochy. Są elementami składowymi kośćca i tkanki rogowej racic oraz enzymów. Ponadto wzmacniają odporność. W AMINOTRACE zastosowano zarówno cynk, jak i miedź w wyjątkowej postaci lizynianu oraz żelazo i mangan w formie wysoce strawnego glicynianu. Lochy zyskują na znacznie wyższej strawności, która wynosi średnio o ok. 30% więcej niż w tradycyjnych siarczanach.

CERAGEL - substancja czynna, pozyskiwana z alg morskich, o działaniu prebiotycznym

CERAGEL to przede wszystkim kompleks złożonych węglowodanów. W połączeniu z wodą dochodzi do wytworzenia się żelu, który ulega rozkładowi w tylnej części jelita i służy florze jelita grubego jako prebiotyczne źródło substancji odżywczych. Efektem lepszej fermentacji w jelicie grubym jest zmniejszenie się ilości bakterii chorobotwórczych w kale lochy.

BONVITAL - probiotyk

Zastosowanie BONVITAL-u prowadzi do znacznego zahamowania utraty masy ciała przez lochę w okresie karmienia i ma pozytywny wpływ na skład siary. Bakterie BONVITAL oddziałują również na prosięta, które pobierają probiotyk poprzez kał lochy. Kombinacja CERAGEL oraz BONVITAL tworzy razem rodzaj pakietu ochronnego dla loch, oferując zabezpieczenie optymalnej zdrowotności jelit i flory jelitowej.