Grassilage und Maissilage
Produkty do zakiszania

BONSILAGE SPEED M

  • Icon Zakiszanie

Krótki okres zakiszania kiszonek z kukurydzy i GPS

  • Skraca czas zakiszania do 14 dni
  • Zapobiega przegrzewaniu
  • Poprawia stabilność tlenową

Właściwości

  • Specjalna kombinacja homo- i heterofermentujących szczepów bakterii kwasu mlekowego dla intensywnej fermentacji
  • L. diolivorans dla redukcji czasu zakiszania do dwóch tygodni przy zachowaniu wysokiej wartości energetycznej i zminimalizowaniu strat
  • Ochrona przed przegrzewaniem i poprawa stabilności tlenowej
  • Czas zakiszania: 2 tygodnie

Zastosowanie:

  • Kiszonka z kukurydzy i GPS z zawartością suchej masy 25-45%

Certyfikaty

  • DLG-Gütezeichen