Sukces hodowcy
Porady Trzoda

Udany odchów prosiąt z systemem SCHAUMANN-a

Ferkel

Podczas wprowadzenia zmiany paszy z odsadzeniowej na paszę do wychowu prosiąt należy zwrócić uwagę na jej skład. W porównaniu do paszy odsadzeniowej, pasza do wychowu prosiąt zawiera niższe ilości wysokostrawnych komponentów, aromatów, kwasów itd. Aby zmiana nie obciążyła zbyt mocno układu trawiennego, należy przeprowadzać ją stopniowo poprzez mieszanie ze sobą obu pasz przez minimum cztery dni. Mimo, iż w fazie wychowu zwierzęta są bardziej stabilne, a skład mieszanek ukierunkowany pod kątem wysokich przyrostów, trzeba w dalszym ciągu mieć na uwadze status zdrowotny jelit. Niezależnie od sytuacji, panującej w danym gospodarstwie, zawsze ważną rolę odgrywa podejmowanie takich działań jak stosowanie kwasów organicznych. W kombinacji ze specjalnymi  mieszankami mineralnymi NatuPig pomagają one zabezpieczyć wysoką wydajność w wychowie prosiąt, również w sytuacji, gdy stosujemy paszę o znacznie zredukowanej ilości N i P oraz z odpowiednio niższą, bezpieczną zawartością białka surowego. Odpowiednia podaż wszystkich aminokwasów ma w tej fazie decydujące znaczenie dla wysokiej wydajności, gdy zasadniczym celem staje się przyrost masy mięśniowej. 

Nowe wyzwania

Od trzeciego tygodnia po odsadzeniu, a więc w połowie okresu wychowu prosiąt, nasila się problem z występowaniem martwicy brzegów ucha. Może mieć ono wiele przyczyn. Jednym z czynników wywołujących chorobę może być nieosiągnięta w pełni stabilność jelit. Jeżeli po zmianie paszy, pojawiają się stany zapalne jelit lub dochodzi do produkcji toksyn, obciążony jest cały organizm prosięcia. Zewnętrznym symptomem są zmiany na brzegach ucha. Gdy w ranach dojdzie do infekcji bakteryjnej, może ona w efekcie doprowadzić szybko do utraty części małżowiny usznej. Poza tym martwica brzegów ucha może spowodować obgryzanie brzegów ucha i kanibalizm. Dotknięte tym problemem prosięta z chęcią przystają na oskubywanie swędzących miejsc przez inne zwierzęta.

Martwica brzegów ucha - choroba o wielu przyczynach:

 • Wysokie zagęszczenie zwierząt
 • Ustawiczne walki o miejsce w hierarchii
 • Brak wentylacji/ przeciąg/ wysoka koncentracja szkodliwych gazów
 • Niedostateczna ilość i jakość wody
 • Nagła zmiana paszy
 • Zbyt mała ilość stanowisk paszowych
 • Zanieczyszczenie mykotoksynami
 • Liczne czynniki chorobotwórcze różnego rodzaju PRRS, PCV2, Mycoplasma suis, Treponema pedis, świerzbowce 
 • Paciorkowce i gronkowce często pogarszają zmiany zapalne bardziej niż inne patogeny

Optymalizacja warunków chowu i żywienia

Optymalizacja warunków hodowlanych, w tym wentylacji oraz stabilizacja procesów trawiennych powinny stać się nadrzędnym zadaniem w zagrożonej grupie prosiąt. Stres jest znaczącym czynnikiem wyzwalającym martwicę brzegów ucha. W zapobieganiu tym objawom pomaga podawanie przez dłuższy okres czasu wysokowartościowej paszy. Należy przy tym zwrócić uwagę na strukturę paszy, aby była grubo mielona (rys.1), a udział włókna był odpowiednio wysoki, nawet do 5%. Pasza grubo mielona jest szczególnie korzystna. Dodatkowe zastosowanie kwasów organicznych wspiera i stabilizuje zdrowie jelit. Niezmiernie ważny jest także dostateczny pobór wody. Jest ona niezbędna nie tylko dla regularnego trawienia i integralności błony śluzowej jelita, ale również dla wszystkich dalszych procesów metabolicznych. Od prawidłowego zaopatrzenia w wodę zależy status zdrowotny zwierząt. Obok warunków utrzymania i optymalnego ułożenia mieszanek paszowych, woda jest jednym z najważniejszych czynników produkcji zwierzęcej.

Woda – najważniejsza pasza

Każda świnia dziennie potrzebuje około 2,5-3 razy więcej wody niż pobranej paszy. Zapotrzebowanie odsadzanego prosięcia kształtuje się więc na dziennym poziomie 1-3 litrów. Aby odpajanie przebiegało bezproblemowo, należy systematycznie kontrolować następujące punkty:  

 • Wysokość poidła: Czy prosięta mają nieograniczony dostęp do wody?
 • Liczba poideł: min. 2 poidła w kojcu i min. 1 poidło na 12 prosiąt
 • Wskaźnik przepływu wody: Idealna wartość dla prosiąt odsadzanych wynosi 0,5-0,7 l/min
 • Jakość wody pitnej: Podwyższone zawartości mikroelementów, szczególnie żelaza i manganu, wpływają na pogorszenie smaku i szybsze powstawanie biofilmu w rurach
 • System odpajania: Regularne przeprowadzanie czyszczenia. Dodatkowo można zwiększyć stan higieny, stosując do płukania sieci wodnej SCHAUMADES CLEAN WS

Czy prosięta pobierają wystarczającą ilość wody?

Co, gdy właściwie wszystko pasuje, ale ciągle istnieje podejrzenie, że prosięta nie piją wystarczających ilości wody? Rzeczywiste zużycie wody można określić wyłącznie przy użyciu wodomierza. Przyczyną niskiego poboru wody może być nieumiejętność picia wody przez smoczek. Zasadniczo świnie – jak i większość zwierząt – preferują otwarty dostęp do wody. Z tego względu wielu doświadczonych producentów trzody ustawia obok siebie zarówno poidła smoczkowe, jak i koryta z wodą.

Zalecana wielkość cząstek
Rys.1 Zalecana wielkość cząstek w paszy dla świń określona przy użyciu sit paszowych
Pasza do wychowu prosiąt
Rys.2 Pasza do wychowu prosiąt