Sukces hodowcy
Porady Trzoda

Przemyślany koncept higieny dla poprawy statusu zdrowotnego prosiąt

Sau mit Ferkeln

Mikrobiologiczne zasiedlenie kojca porodowego ma duży wpływ ma zdrowie prosiąt. Niektóre infekcje nabyte na porodówce, ujawniają się dopiero po odsadzeniu. Przewód pokarmowy nienarodzonych prosiąt jest wolny od mikroorganizmów. Dopiero wraz z narodzinami zaczyna tworzyć się flora jelitowa, która ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju zwierząt.

Mimo iż, obecnie standardem jest gruntowne czyszczenie, dezynfekcja z zachowaniem czasu działania środka i suszenie kojca, ciągle dochodzi u prosiąt ssących do ciężkich infekcji różnymi patogenami jak E. coli, paciorkowce, clostridium. Jak przedostają się te zarazki? Zazwyczaj do czystego kojca przynosi je ze sobą locha. Lochy z reguły nie chorują, gdyż posiadają stabilną florę jelitową, a ich odporność jest w pełni rozwinięta. W zależności od dawki infekcyjnej, od ilości przeciwciał w siarze i od witalności nowonarodzonych prosiąt patogeny mogą wywołać choroby już u prosiąt ssących.  

Prosięta mogą również przynosić bakterie chorobotwórcze ze sobą na płaskie posadzki kojca i wtedy, w sytuacji osłabionej odporności, może dojść do wybuchu ognisk chorobowych. Tak więc już przed umieszczeniem loch na porodówce, należy zastosować koncepcję higieny w celu konsekwentnego ograniczenia liczby patogenów w otoczeniu prosiąt ssących (patrz grafika).
Tylko ukierunkowane działania tj. czyszczenie, dezynfekcja mogą zapobiec infekcjom i chorobom. 

Koncept higieny
Koncept higieny