Sukces hodowcy
Porady Trzoda

Odsadzane prosięta muszą jeść

Prosięta odsadzane

Podczas odsadzania wiele czynników takich jak rozdzielenie z lochą, rozmieszczenie w nowych grupach, przejście na paszę stałą zbiega się z osłabionym w tym czasie układem immunologicznym i nie w pełni wykształconym układem trawiennym prosiąt. Zatem główne zadanie tej fazy to maksymalne zabezpieczenie zarówno poboru paszy przez prosięta, jak i zabezpieczenie procesów trawiennych. 

Dodatkowe dokarmianie

Zawsze znajdują się prosięta, które po odsadzaniu nie chcą jeść. Jeżeli trwa to jeden, dwa, trzy dni, zaczyna brakować zwierzętom nie tylko energii. Nieodżywiona błona śluzowa jelita ulega silnemu uszkodzeniu (rys.1), co przesądza o pojawieniu się biegunek. Dodatkowo prosię jest bardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. Dobry pobór prestarteru przy matce nie zwalnia z dodatkowego wsparcia prosiąt podczas odsadzania. W przejściu na paszą stałą pomoże im podawanie w oddzielnym korycie, obok właściwej paszy (czy sucha czy mokra), papki której bazę stanowi pasza z kojca porodowego. Prosięta nie oprą się świeżej paszy, podawanej na ciepło, co najmniej dwa razy dziennie. Jeżeli prosięta otrzymują ją dodatkowo przez pierwsze trzy lub pięć dni po odsadzaniu, pobór paszy z reguły przebiega bezproblemowo.

Zabezpieczenie procesów trawiennych

Gdy start się udał i wszystkie prosięta jedzą dobrze, należy skupić się na zabezpieczeniu procesów trawiennych i ochronie jelit przed bakteriami chorobotwórczymi, co wymaga uwzględnienia różnych wymagań ze strony przewodu pokarmowego. Bardzo ważne jest wsparcie bariery żołądka. Pasza grubo mielona umożliwia fizjologiczne uwarstwienie pokarmu w żołądku. Zastosowanie kwasów organicznych kompensuje deficyty w produkcji kwasu solnego. Niska wartość pH sprzyja redukcji szkodliwych bakterii i umożliwia kontynuację trawienia białka. W jelicie cienkim kombinacja lekkostrawnego źródła białka i nierozpuszczalnego włókna pozbawia bakterie E. coli oraz clostridium pożywki, przyczyniając się w ten sposób do redukcji biegunek.

Rozwój flory jelitowej

Cała flora jelitowa musi dopasować się do nowych warunków żywieniowych. Probiotyki wspierają rozwój korzystnej flory jelitowej i redukują ilość patogenów. Prebiotyki stanowią pożywkę dla dobrych bakterii. Flora jelita grubego funkcjonuje dzięki substratom z paszy. Pasza grubo mielona i wysokie zawartości włókna dostarczają bakteriom substancji odżywczych, które te z kolei przekształcają w produkty poprawiające status zdrowotny jelit. Należą do nich różnego rodzaju kwasy, m.in. kwas masłowy i kwas propionowy. Bakteryjne produkty przemiany materii wspierają zdrowotność błony śluzowej jelita i tym samym zwierząt ogółem.

Wskazówki dotyczące odsadzania prosiąt 

Przy żywieniu papką należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

  • Należy podawać tylko małe porcje. Pasza w korytach musi być szybko wyjedzona do czysta. Dzięki temu pasza przyciąga uwagę prosiąt i zachowana zostaje higiena.
  • Automat paszowy powinien być długi bądź okrągły, gdyż prosięta najchętniej jedzą wspólnie.
  • Przed każdym podaniem porcji należy usunąć resztki paszy i wyczyścić koryto.

Działania na rzecz najmniejszych prosiąt

Nawet przy idealnym zarządzaniu odchowem prosiąt, zawsze znajdą się zwierzęta odstające od grupy. Stworzenie dla nich specjalnego kojca pomoże im w nadrobieniu zaległości.

Kojec wyłącznie dla najmniejszych i najlżejszych prosiąt powinien być szczególnie przytulny i wyposażony w dodatkowe źródło ciepła, maty oraz dodatkowe światło.
Kojec musi być łatwo dostępny dla bezproblemowego i intensywniejszego zaopatrywania prosiąt.
Dla uatrakcyjnienia paszy można dodatkowo podawać w kojcu, obok ciepłej papki, bogaty w mleko prestarter np. BI-LACTIN EXTRA.

Źródła włókna

Wybór samego źródła włókna w paszy dla prosiąt ma decydujące znaczenia dla redukcji częstotliwości i intensywności biegunek. Nierozpuszczalne włókno białka jak lignoceluloza (SCHAUMANN FASERKONZENTRAT) chroni prosięta przed biegunką znacznie lepiej niż źródła białka ze średnim (łupiny sojowe) lub nawet wysokim (wytłoki z cytrusów) udziałem włókna rozpuszczalnego (rys.2).

Zdrowa błona śluzowa
Rys.1 Zdrowa błona śluzowa jelita w porównaniu z błoną osłabioną wskutek zbyt niskiego poboru paszy lub jej braku
Źródła włókna
Rys.2 Źródła włókna a częstotliwość występowania biegunek u prosiąt
Żywienie w fazie odsadzania
Żywienie w fazie odsadzania