Sukces hodowcy
Porady Trzoda

Dokarmianie prosiąt pomaga wyrównać mioty

Saugferkel

Idealna sytuacja jest wtedy, gdy po szybkim porodzie prosięta w ciągu 15 minut znajdują gruczoły mleczne i wypijają w przeciągu pierwszych 24 h ogółem 250 ml siary. Po 2-3 dniach poszczególne sutki są przyporządkowane i każde prosię ma własny sutek. Niestety nie zawsze to tak wygląda.

Długie porody lub bardzo duże mioty sprawiają, że prosięta są mniej żywotne. Najmniejszym oseskom należy pomóc, dosadzając je do sutka, aby pobrały siarę. Wzmocnić je może również zastrzyk energii w postaci roztworu glukozy, a także wysoce energetyczny roztwór elektrolitowy podany ostrożnie do pyska. Poza tym trzeba pamiętać o delikatnym wytarciu prosiąt do sucha i natychmiastowym przystawieniu ich do sutków. Pobrana wcześniej glukoza dostarczy energię, konieczną do ssania.

Wyrównanie liczebności miotów dzięki dokarmianiu i przesadzaniu prosiąt 

Zawsze znajdą się prosięta, które nie mają przypisanego sutka. Poza tym wydajność gruczołów tylnych jest mniejsza niż tych położonych z przodu. Jednolity rozwój całego miotu można uzyskać poprzez dokarmianie. Preparat mlekozastępczy można podawać już od 3 dnia życia. Wspiera on rozwój zwłaszcza tych prosiąt, które mają niekorzystne miejsce przy sutkach lub nie posiadają własnego. Nie wszystkie lochy mają taką samą liczbę żywo urodzonych prosiąt i nie wszystkie lochy posiadają takie same warunki, by odchów się udał. Przesadzanie prosiąt pomiędzy lochami to szansa dla wszystkich.

Podstawa wysokiej mleczności

Powodzenie fazy ssania zależy od mleczności lochy. Na wydajność mleczną znaczny wpływ ma przebieg porodu, żywienie lochy, a także odpowiednie zarządzanie prosiętami ssącymi. Natychmiastowa stymulacja gruczołów mlecznych zwiększa uwalnianie prolaktyny i tym samym produkcję mleczną. W najlepszym przypadku przy losze powinno znajdować się  tyle prosiąt, ile ma ona sprawnych sutków.

Faza ssania wyznacza kierunek

Im szybciej prosięta, będąc przy losze, przyzwyczają się do poboru paszy stałej, tym łatwiej później zaadaptują się do nowej paszy. Dokarmianie samo w sobie nie przyspieszy produkcji różnych enzymów, ale na pewno ją wspomoże. Prosię przyzwyczaja się do poboru paszy stałej, a jelito stopniowo dopasowuje się do innej konsystencji i składu. Ważną rzeczą jest, by nie ograniczyć się wyłącznie do podawania 2-3 razy dziennie świeżego preparatu mlekozastępczego. Prestarter również nie może w żadnym wypadku "zestarzeć się” na stole paszowym, gdyż tracą na tym jego walory smakowe, zapachowe i atrakcyjność. Lepiej 2-3 razy dziennie serwować małe ilości niż raz dziennie dużą porcję. 
 

Dokarmianie prosiąt ssących
Dokarmianie prosiąt ssących

Wskazówki

Świnie są ciekawskie

Szczególnie atrakcyjny będzie prestarter, jeśli poda się go w pierwszych dniach tylko na jakiś czas. Na przykład dwa razy dziennie tylko przez pół godziny. Potem miskę należy wyjąć z kojca. Spowoduje to większe zainteresowanie paszą. Im większa liczba zwierząt przy misce, tym większa szansa na wyższy pobór suchej paszy stałej, będąc przy matce.

Jakość siary          

Prosięta powinny zawsze otrzymać siarę własnej matki. Wraz z siarą, obok przeciwciał, pobrane zostają również komórki odpornościowe matki. Przeciwciała „pasują“ zazwyczaj wszystkim, a komórki odpornościowe nie. Tylko te, które pochodzą od własnej matki, przedostają się w ciągu kilku pierwszych godzin po porodzie przez ścianę jelita i wspierają rozwój odporności.

Przesadzanie prosiąt

Najkorzystniejszym momentem na przesadzanie prosiąt jest drugi lub trzeci dzień życia. Prosięta pobrały wystarczającą ilość siary od matki, a sutki nie zostały jeszcze przyporządkowane. Najlepiej gdy przesadzanie ma miejsce tylko jeden raz. Każde następne zwiększa stres zwierząt i sprzyja roznoszeniu bakterii chorobotwórczych między miotami. 

Wydajność mleczna

Cykl szczepień w trakcie fazy ssania ma wpływ na mleczność lochy. W przypadku silnej reakcji prosiąt na szczepienie, pobierają one nawet przez dwa dni znacznie mniej mleka. Jeżeli spadek poboru mleka zdarzy się  w przeciągu pierwszych dwóch tygodni po porodzie, może dojść do załamania wydajności mlecznej, która już nie wróci na wymagany poziom. Lochy często reagują rują laktacyjną, co prowadzi do wydłużenia okresu międzymiotu.

System automatycznego dokarmiania prosiąt

W systemach dokarmiania prosiąt paszę odsadzeniową można podawać już pod koniec okresu ssania za pośrednictwem systemów tackowych. Natomiast w systemach kubeczkowych należy stosować specjalny, bardzo łatwo rozpuszczalny prestarter. W tym przypadku sprawdzi się użycie specjalnego produktu BI-LACTIN EXTRA. To płynny prestarter, który zawiera bardzo smaczne i wysokowartościowe składniki. Dzięki niemu prosięta mogą przyzwyczajać się do pierwszej paszy roślinnej nawet w systemie kubeczkowym.