Sukces hodowcy
Porady Bydło

Zdrowe i bezpieczne zaopatrzenie krów mamek i ich cieląt

Mutterkuh mit Kalb

Hodowcy krów mamek uzyskują do 70% swoich obrotów z produkcji cieląt przeznaczonych na rynek bądź odsadzonych. Aby osiągnąć największą dochodowość, obowiązuje zasada "jedno cielę na krowę  i rok". Bez odpowiedniego zaopatrzenia w energię, białko, makro- i mikroelementy nie może się to udać. 

Podaż składników mineralnych ma duże znaczenie dla możliwości rozrodczych krów mamek. Obniżona płodność, zaburzenia metaboliczne, poronienia, redukcja przyrostów zwierząt, jak również wyższa podatność na infekcje nierzadko oznaczają niedostateczną ilość makro- i mikroelementów. Z uwagi na to ukierunkowane i optymalne zaopatrzenie w te pierwiastki odgrywa kluczową rolę dla statusu zdrowotnego krowy i nienarodzonego jeszcze cielęcia.

Pamiętamy o mikroelementach

Szczególnie w okresie pastwiskowym należy zwrócić uwagę na zaopatrzenie w miedź, cynk oraz selen. Te elementy śladowe są bardzo ważne dla procesów metabolicznych oraz dla pojawienia się objawów rui.

Miedź

Obecność miedzi ma duże znaczenie dla zdrowych racic. Odgrywa ona również ważną rolę w syntezie hemoglobiny i w metabolizmie energetycznym. U dorosłych zwierząt niedobór miedzi objawia się zaburzeniami płodności (wczesne obumarcie embrionu, poronienia). Zauważyć można również takie symptomy jak lizawość i powstanie tzw. „okularów miedziowych”. U młodych zwierząt pojawia się biegunka, charłactwo oraz osłabienie mięśni. 

Cynk

Cynk jest składnikiem ponad 300 enzymów. Ponadto jest niezbędnym budulcem wspierającym wzrost komórek. Jego brak oznacza między innymi gorszą płodność, upośledzenie funkcji immunologicznych oraz słabsze gojenie się ran.

Selen

Niedobór selenu skutkuje u krów zaburzeniami czynności tarczycy, układu immunologicznego oraz jajników. U cieląt niedostateczna ilość selenu prowadzi do osłabienia mięśni i gorszego ssania. W rezultacie cielęta mają problem ze wstawaniem i poruszaniem się. Można zauważyć u nich także większą podatność na infekcje dróg oddechowych i jelit. 

Wartości mikroelementów w paszy objętościowej 

Pasza objętościowa dla krów mamek bazuje przede wszystkim na trawie pastwiskowej oraz na kiszonkach i sianie. Wraz z paszą objętościową następuje codzienny pobór makro- i mikroelementów. Ilość pierwiastków śladowych uwarunkowana jest lokalizacją (nawożenie, emisja) oraz dojrzałością pokosu. Młode rośliny posiadają większą zawartość pierwiastków śladowych w suchej masie niż rośliny starsze (rys.1). Już po sześciu tygodniach wzrostu zawartość miedzi, cynku i manganu spada o około połowę. Dostępność pierwiastków śladowych w paszy może być ponadto ograniczona przez niektóre antagonistyczne składniki odżywcze (np. molibden, żelazo i siarka). Gdy tak się dzieje, warto zastosować lizawki z organicznymi łączeniami mikroelementów, jak np. RINDAMIN LICK ATG z Aminotrace. Organiczne łączenia mikroelementów są znacznie bardziej dostępne dla zwierzęcia.

Lizawki SCHAUMANN-a dla optymalnego zaopatrzenia krów i cieląt

W programie lizawek firmy SCHAUMANN (rys.2) znajdują się odpowiednie minerały i witaminy dla każdej grupy zwierząt i dla każdego typu hodowli krów mamek. Lizawki SCHAUMANN-a są oferowane w opakowaniach różnej wielkości a krowy i młode zwierzęta chętnie je zjadają. Wraz z linią DETAMIN MINERAL LICK firma SCHAUMANN oferuje lizawki o różnej zawartości mikroelementów, witamin i składników mineralnych, przeznaczone dla gospodarstw ekologicznych w celu bezpiecznego zaopatrzenia zwierząt na pastwisku i w oborze.
 

 

Zawartość mikroelementów w kostrzewie łąkowej
Zawartość mikroelementów w kostrzewie łąkowej w zależności od dojrzałości rośliny
Lizawki SCHAUMANN-a
Program lizawek SCHAUMANN-a