Sukces hodowcy
Porady Bydło

Stres cieplny dotyka również cielęta. Pomóżmy Najmłodszym!

Wärmebild Kalb im Iglu bei Hitze

Cielęta cierpią z powodu stresu cieplnego przy wysokich temperaturach, które często również nocą nie spadają poniżej 20 °C. Stres cieplny dotyka szczególnie cielęta trzymane w budkach (tzw. igloo) oraz w boksach. W jaki sposób możemy ograniczyć stres cieplny u cieląt?

Zapewnienie cienia i dostępu świeżego powietrza

Powietrze w budce nagrzewa się na słońcu. Temperatura może nierzadko sięgać 50 °C. Budkę należy umieścić w miarę możliwości w miejscu, które przynajmniej w godzinach południowych znajduje się w cieniu. Alternatywą jest zastosowanie parasola przeciwsłonecznego, który zapewni cień. Warto zadbać również o dobrą wentylację samej obory i zabezpieczenie przed przeciągami.

Utrzymanie higieny pójła

W warunkach ciepłych i wilgotnych błyskawicznie dochodzi do namnażania się bakterii chorobotwórczych we wiadrze i automatach. Należy je systematycznie czyścić a zwierzętom podawać częściej świeże mleko, szczególnie przy odpajaniu do woli.

Staranne dościelanie

Wskutek braku cyrkulacji powietrza wzrasta w budce ilość szkodliwych gazów. Należy zatroszczyć się o suchą ściółkę. Pomoże to zredukować zanieczyszczenie szkodliwymi gazami i odciąży płuca cieląt. 

Zapewnienie stałego dostępu do wody

W wysokich temperaturach cielęta pocą się w znacznie bardziej, tracąc przy tym dużo płynów. Powoduje to nie tylko ich osłabienie, ale wpływa również na obniżenie przyrostów. Bez wody nie ma przyrostów! Każde cielę musi mieć ciągły dostęp do świeżej wody już od pierwszego dnia życia!

Wyrównanie strat spowodowanych poceniem się   

Wraz z potem cielę traci wiele składników mineralnych i substancji buforujących. Z tego względu należy podawać zwierzętom między posiłkami, oprócz wody, także pójło z elektrolitami. SCHAUMANN ISOLYT oferuje zaopatrzenie w elektrolity i łatwo dostępną glukozę. Z kolei  KALBI-LYT oferuje wszechstronne zaopatrzenie w elektrolity, substancje buforujące, witaminy, selen i probiotyk dla stabilizacji procesów trawiennych, co jest niezwykle ważne w gorących porach roku. Dzięki dawce 50 g KALBI-LYT na litr wody lub 50 ml SCHAUMANN ISOLYT w pójle mlecznym można aktywnie wspierać cielęta przed skutkami stresu cieplnego.

 

Kalbi-Lyt  chroni je przed negatywnym oddziaływaniem stresu cieplnego
Kalbi-Lyt aktywnie wspiera cielęta i chroni je przed negatywnym oddziaływaniem stresu cieplnego

Produkty elektrolitowe firmy SCHAUMANN

Elektrolity
Elektrolity firmy SCHAUMANN