Sukces hodowcy
Porady Bydło

Stres cieplny dotyka również cielęta. Pomóżmy Najmłodszym!

Wärmebild Kalb im Iglu bei Hitze

Cielęta cierpią z powodu stresu cieplnego przy wysokich temperaturach, które również nocą nie spadają poniżej 20 °C. Stres cieplny dotyka szczególnie cielęta trzymane w budkach (tzw. igloo). Prezentujemy pięć sposobów na ograniczenie negatywnego oddziaływania wysokich temperatur na cielęta.

Zapewnienie cienia

Powietrze w budce nagrzewa się na słońcu. Temperatura może nierzadko sięgać 50 °C (zdjęcie). Budkę należy umieścić w miarę możliwości w miejscu, które przynajmniej  w godzinach południowych znajduje się w cieniu. Alternatywą jest zastosowanie parasola przeciwsłonecznego, który zapewni cień.

Utrzymanie higieny pójła

W warunkach ciepłych i wilgotnych błyskawicznie dochodzi do namnażania się bakterii chorobotwórczych w pójle i we wiadrze. Należy systematycznie czyścić wiadra i podawać zwierzętom częściej świeże mleko, szczególnie przy odpajaniu do woli.

Staranne dościelanie

Wskutek braku cyrkulacji powietrza wzrasta w budce ilość szkodliwych gazów. Należy zatroszczyć się o suchą ściółkę. Pomoże to zredukować zanieczyszczenie szkodliwymi gazami i odciąży płuca cieląt. 

Zapewnienie stałego dostępu do wody

W wysokich temperaturach cielęta pocą się w znacznie bardziej, tracąc przy tym dużo płynów. Powoduje to nie tylko ich osłabienie, ale wpływa również na obniżenie przyrostów. Bez wody nie ma przyrostów! Każde cielę musi mieć ciągły dostęp do świeżej wody!

Wyrównanie strat spowodowanych poceniem się

Wraz z potem cielę traci wiele składników mineralnych i substancji buforujących. Z tego względu należy podawać zwierzętom między posiłkami oprócz wody także pójło z elektrolitami. KALBI-LYT oferuje wszechstronne zaopatrzenie w elektrolity, substancje buforujące, witaminy i probiotyk (grafika). Produkt ten dozowany w ilości 50 g/l wody aktywnie wspiera cielęta i chroni je przed negatywnym oddziaływaniem stresu cieplnego. 

 

Kalbi-Lyt  chroni je przed negatywnym oddziaływaniem stresu cieplnego
Kalbi-Lyt aktywnie wspiera cielęta i chroni je przed negatywnym oddziaływaniem stresu cieplnego