Sukces hodowcy
Porady Bydło

Stabilność mleczna mimo stresu cieplnego

Krowy mleczne przy stole paszowym

Wysoka temperatura otoczenia, intensywne promieniowanie słoneczne i wzrost wilgotności powietrza są wyzwaniem dla metabolizmu krów mlecznych. Opuszczenie strefy temperatur neutralnych (pomiędzy 4°C a 16°C) zmniejsza możliwość oddania do środowiska ciepła uwarunkowanego przemianami metabolicznymi. Następstwem są: niższa mleczność z mniejszą zawartością składników, spadek płodności i zdrowotności racic. Badania dotyczące zachowań krów, których dotyka stres cieplny, wskazują na rzadsze podchodzenie do stołu paszowego (rys.1). U krów będących w wysokiej laktacji odnotowano wobec tego spadek poboru paszy i energii o 10% już przy wzroście temperatury z 17 do 23°C. Obok odpowiedniej klimatyzacji budynku inwentarskiego należy zapobiegać powyższym spadkom poprzez ukierunkowane kroki żywieniowe.

Zabezpieczenie poboru paszy

Uwarunkowane mikrobiologicznie zagrzewanie się dawek paszowych wskutek działania drożdży znacząco pogarsza stan higieny paszy oraz zmniejsza jej smakowitość, a tym samym pobór energii ogółem. Dawki, które mają tendencję do przegrzewania, należy zabezpieczyć  produktami SILOSTAR TMR. Hamują one wzrost drożdży, poprawiają smakowitość i energetyczne zaopatrzenie w substancje glukoplastyczne, zwiększające poziom cukru we krwi.

Stabilizacja pH żwacza i krwi

Zwiększona w trakcie upałów częstotliwość oddychania, pocenie, silny ślinotok przyczyniają się do straty wodorowęglanów, która oddziałuje ujemnie na wartość pH krwi i żwacza. RINDAMIN BP ze specjalną kombinacją substancji buforujących krew i żwacz, działa stabilizująco i wspiera produkcję składników mleka (rys.2).

Wspieranie fermentacji żwacza

Podczas stresu cieplnego zaleca się wprowadzenie racji żywieniowych opartych w głównej mierze na włóknie surowym. Należy przy tym liczyć się z niską koncentracją energii w dawce. Zawarte w produktach RINDASPEZIAL, RINDAMIN i RINDAVIT kompleksy substancji czynnych RUMIVITAL oraz RUMIVITAL®i zwiększają strawność i poprawiają zaopatrzenie energetyczne (rys.3).

Większe zaopatrzenie w energię

Stabilność przemiany materii krów mlecznych należy wspierać poprzez stosowanie preparatów energetycznych, dostępnych w żwaczu. TIRSANA zawierająca substancje glukoplastyczne długotrwale podnosi poziom cukru we krwi. Produkty SCHAUMANN ENERGY z komponentami tłuszczowymi chronionymi w żwaczu, zwiększają silnie wartość energetyczną dawki i zapewniają tym samym zrównoważone zaopatrzenie w substancje odżywcze, odpowiednie dla przeżuwaczy.

Zachowanie przy stole paszowym krów w stresie cieplnym
Rys.1 Zachowanie przy stole paszowym krów w stresie cieplnym
Zastosowanie RINDAMIN-u BP przyczynia się do wzrostu ilości białka i tłuszczu w mleku
Rys.2 Zastosowanie RINDAMIN-u BP przyczynia się do wzrostu ilości białka i tłuszczu w mleku
 RUMIVITAL® zwiększa wartośc energetyczn
Rys.3 RUMIVITAL®i zwiększa wartość energetyczną kiszonek z kukurydzy
Symptomy wystąpienia stresu cieplnego u krów
Rys.4 Symptomy wystąpienia stresu cieplnego u krów