Sukces hodowcy
Porady Bydło

Odchów cieląt zimą z odpowiednim zaopatrzeniem w substancje odżywcze

Kalb im Schnee

Cielęta chorują częściej zimą aniżeli latem. Wynika to nie tylko z warunków pogodowych, ale także z nieodpowiedniego zaopatrzenia w substancje odżywcze, co czyni cielęta bardziej podatnymi na różnego rodzaju infekcje. Badania wskazują na silny związek pomiędzy porą roku, poziomem zaopatrzenia a stratami cieląt (rys.1). Niedobór witamin i mikroelementów, który latem skutkuje różnymi zachorowaniami, zimą ma znacznie bardziej dramatyczne następstwa. Dwuipółkrotnie zwiększa się wskaźnik zachorowań, a wskaźnik strat wzrasta wielokrotnie. Sukces w odchowie cieląt wydaje się być nagle zagrożony – krótkofalowo przez cielęta wymagające większej troski a przyszłościowo w związku z ich wiekiem w czasie pierwszego ocielenia.

Odpowiednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pomaga uniknąć poważnych strat gospodarczych 

Przyjęto, iż dla dobrego rozwoju cieląt potrzeba 6 l mleka pełnego lub ok.1 kg wysokowartościowego preparatu mlekozastępczego. Ta wytyczna dotyczy jednak pojenia, gdy temperatury na zewnątrz oscylują na poziomie 20°C. Im niższa temperatura, tym większa potrzeba energii i składników pokarmowych dla utrzymania temperatury ciała i odporności (rys.2).

Pójło odpowiadające zapotrzebowaniom

Plany pojenia, które sprawdzają się latem, muszą zostać dopasowane do warunków panujących podczas chłodniejszych pór roku. Badania naukowe szacują, że zwierzęta, aby osiągnąć takie same przyrosty w temperaturze poniżej 0°C, potrzebują do 30% większego zaopatrzenia (rys.2).
Idealnie jest, gdy koncentracja pójła z preparatu mlekozastępczego uwzględnia ilość masy suchej w mleku pełnym (138 g/l pójła lub 160 g/l wody). Znaczne zwiększenie ilości zimą byłoby równoznaczne z nagłą zmianą paszy, co może doprowadzić do pojawienia się biegunek. Lepszym rozwiązaniem jest dodatkowy posiłek z wiadra ze smoczkiem lub zwiększenie ilości pójła w automatach. Zalecenia odnośnie odpajania w danym zakresie temperatur dostępne są w tabeli (rys.3).

Jakość jest decydująca

Zwiększone zapotrzebowanie pokryje wyłącznie preparat mlekozastępczy o wysokiej wartości i najlepszej strawności jak np. KALBI MILCH TOP, KALBI MILCH VITAL lub KALBI MILCH PRIMUS PROTECT. W przypadku stosowania mleka pełnego zimą należy, obok zwiększenia ilości pójła, uzupełnić także w sposób ukierunkowany podaż mikroelementów i witamin. Firma Schaumann oferuje znakomite preparaty wzbogacające mleko pełne jak KALBI AKTIV PROTECT lub KALBI PHOSPHORAL SL.

Stabilność jelit

Produkty ze specjalnej linii KALBI PROTECT zawierają kompleks substancji czynnych „SGW-Faktor“, który troszczy się o stabilność jelit i dodatkowo zabezpiecza zdrowotność cieląt w okresie zimowym. Wzmocnienie statusu zdrowotnego jest czynnikiem decydującym, gdyż organizm cieląt, które dotyka typowa grypa bydła, nierzadko wcześniej został osłabiony biegunkami.

Podsumowanie

Dzięki sezonowemu dopasowaniu substancji odżywczych można zmniejszyć wskaźnik zachorowań i strat. Cielęta będą bardziej witalne zimą, co stanowi fundament dla przyszłej wydajności stada bydła mlecznego. Obok odpowiedniego poziomu zaopatrzenia należy jednocześnie zwrócić uwagę na stworzenie optymalnego mikroklimatu w oborze i wyeliminowanie przeciągów.

 

Poziom zaopatrzenia a wskaźnik strat i zachorowań u cieląt
Rys.1 Poziom zaopatrzenia a wskaźnik strat i zachorowań u cieląt
Dodatkowe zapotrzebowanie dla termoregulacji
Rys.2 Dodatkowe zapotrzebowanie cieląt w niskich temperaturach
Zalecenia dotyczące odpajania w niskich temperaturach
Rys.3 Zalecenia dotyczące odpajania w niskich temperaturach