Sukces hodowcy
Porady Bydło

Jak postępować z kiszonkami z traw o wysokich wartościach cukru resztkowego

Grassilage

Zimne noce i słoneczne dni mogą prowadzić do wysokich zawartości cukru w kiszonkach. Ilość cukru resztkowego może występować również po zakończonym procesie fermentacji i przyczyniać się do zagrzewania się kiszonek. Żywienie bydła takimi kiszonkami stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy.

Zastosowanie zakiszacza BONSILAGE pozwala skutecznie sterować przebiegiem fermentacji. W efekcie duża część cukru w trawie ulega przemianie. Powstaje kwas octowy, który chroni kiszonkę przed przegrzewaniem. Glikol propylenowy, który powstaje wskutek zastosowania BONSILAGE Fit G, odciąża dodatkowo przemianę materii krowy. W kiszonkach z traw, które nie zostały zaprawione BONSILAGE, zawartość cukru resztkowego jest, w wyniku nieprawidłowej fermentacji, znacząco wyższa (rys.1).

Żadnych ciepłych dawek

Zagrzewanie się dawek oddziałuje negatywnie na pobór paszy oraz zdrowotność stada bydła mlecznego. Należy systematycznie kontrolować dawki na bazie kiszonek z traw o dużej ilości cukru resztkowego, z uwagi na ich tendencję do przegrzewania. Gdy dawka na stole paszowym staje się ciepła, zaleca się zastosowanie SCHAUMASIL 5.0 lub SILOSTAR TMR PROTECT w celu zabezpieczenia poboru paszy i wydajności krów (rys.2).

Zapobieganie kwasicy

Obok zwiększonego ryzyka przegrzewania istnieje, w przypadku kiszonek z traw o dużej ilości cukru, niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy. Cukier w żwaczu ulega bardzo szybkiemu rozpadowi. Proces ten dostarcza wprawdzie energii do mikrobiologicznej syntezy białka, ale jednocześnie prowadzi do silnej produkcji kwasu mlekowego i tym samym obniżenia wartości pH w żwaczu. Następstwem kwasicy jest mniejszy pobór paszy i jej gorsze wykorzystanie, a ostatecznie spadek mleczności i niższy poziom składników w mleku. Z uwagi na to bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie dawek. Obok wyboru odpowiednich komponentów paszy treściwej, w utrzymaniu prawidłowego poziomu pH pomoże zastosowanie RINDAMIN-u BP. Kombinacja substancji bufurujących chroni przed kwasicą żwacza i kwasicą metaboliczną.

 
 

Dynamika rozwoju ilości cukru resztkowego oraz kwasów fermentacyjnych
Rys.1 Dynamika rozwoju ilości cukru resztkowego oraz kwasów fermentacyjnych w kiszonkach zaprawionych BONSILAGE FIT w porównaniu do kiszonek niezaprawionych
Stabilne dawki z SCHAUMASIL-em 5.0 und SILOSTAR-em TMR PROTECT
Rys.2 Stabilne dawki z SCHAUMASIL-em 5.0 und SILOSTAR-em TMR PROTECT
Jak układać dawki, bazując na kiszonkach z dużą ilością cukru
Rys.1 Jak układać dawki, bazując na kiszonkach z dużą ilością cukru