Sukces hodowcy
Porady Bydło

Jak panować nad biegunkami u cieląt

Odchów cieląt
Odchów cieląt

Powszechnie występujące biegunki u cieląt mają znaczący wpływ na opłacalność odchowu. Przyczyny mogą być różne. Ważne jest, aby odpowiednio wcześnie podjąć właściwe działania i szybko reagować, gdy pojawią się pierwsze oznaki. Trzy czwarte strat cieląt spowodowanych jest biegunkami. Chore cielęta tracą ogromne ilości płynów. Utrata powyżej 10% (ok. jednego litra) stanowi zagrożenie życia. Dodatkowo narażone są one na kwasicę, niedobór energii i wyczerpanie. W konsekwencji u młodych cieląt może dojść do zapaści krążeniowej lub zatrzymania akcji serca. 

Jak można zapobiec biegunkom uwarunkowanym środowiskiem?

Najczęstszą przyczyną biegunki jest stres, który może zostać zmniejszony poprzez odpowiednie zarządzanie, m.in.:  

•    zapobieganie sytuacjom stresogennym podczas zmiany grup,
•    wsparcie flory jelitowej superdawką KALBI PRO TAB
•    unikanie błędów związanych z odpajaniem – przestrzeganie koncentracji i temperatury pójła,
•    ochronę nowonarodzonych cieląt przed wychłodzeniem,
•    zapewnienie dobrego mikroklimatu w oborze,
•    unikanie zbyt dużego zagęszczenia zwierząt w budynku.

Jak można zapobiec biegunkom, wywołanym przez patogeny?

Liczne bakterie chorobotwórcze, jak rota- i koronawirusy, bakterie E. coli, kryptosporydia, zagrażają statusowi zdrowotnemu cieląt, a zwłaszcza ich jelit w pierwszych tygodniach życia. W tym przypadku mogą pomóc działania prewencyjne, takie jak: 

•    szybkie podanie dostatecznej ilości siary,
•    optymalizacja higieny w oborze, 
•    żywienie zgodne z zapotrzebowaniem, 
•    wzmocnienie odporności i przygotowanie cieląt na odparcie patogenów charakterystycznych dla danego gospodarstwa,
•    wysoki standard higieny na porodówce i w boksach dla cieląt, 
•    wsparcie integralności i odporności jelit z KALBI SAN LIQUID.

Jakie natychmiastowe działania są nieodzowne, gdy pojawi się biegunka u cieląt?

Aby zapobiec ciężkim chorobom i redukcji przyrostów należy: 

•    zapewnić podaż płynów, 
•    wyrównać straty poprzez podanie kolejnych posiłków mlecznych i elektrolitów, np. SCHAUMANN ISOLYT albo KALBI-LYT,
•    nie odstawiać w żadnym wypadku pójła mlecznego,  
•    zastosować KALBI SAN LIQUID dla wsparcia błony śluzowej jelit i dla redukcji liczby patogenów, 
•    zwiększyć higienę w boksach i częściej je podścielać,
•    zapobiec wychłodzeniu zwierząt. 

Jakie są wczesne objawy biegunki u cieląt?

Im wcześniej biegunka zostanie rozpoznana i im szybciej cielęta zostaną poddane leczeniu, tym większe prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia bez późniejszych negatywnych następstw. Następujące sygnały powinny wywołać zawsze reakcję:

•    niechęć do ssania,
•    wilgotne zabrudzenia po bokach ciała i na ogonie,
•    matowa, kudłata i nastroszona sierść,
•    zmiana wyglądu kału,
•    zapadnięte oczy jako ważna oznaka odwodnienia, 
•    brak charakterystycznego poruszania uszami,
•    napięty brzuch.