Sukces hodowcy
Porady Bydło

Hodowla młodego bydła - Zwierzęta muszą jeść

Fresser in einem Stall

Hodowla młodego bydła stawia przed hodowcą szereg wymagań. Gospodarstwa, które spełniają te wymogi, często osiągają dzienne przyrosty masy ciała na poziomie 1300 g i więcej już w fazie odpajania cieląt. Na jakie kluczowe aspekty zwrócić uwagę, by odnieść sukces w hodowli młodego bydła?

 

Zakup zwierząt

Transport i czas od opuszczenia gospodarstwa mlecznego, poprzez punkty skupu lub rynki aż do momentu umieszczenia w oborze, wiążą się ze znacznym stresem dla młodego bydła. Cielęta z kilku stad spotykają się w nowo utworzonych grupach, wnosząc różne bakterie chorobotwórcze. Jest to szczególnie niebezpieczne dla niepewnego układu immunologicznego zwierząt, które mają zaledwie od 4 do 6 tygodni. Typowymi problemami stają się biegunka i choroby układu oddechowego. 

Umieszczenie w kojcach i start 

System „całe pełne, całe puste“, jak i dokładne sprzątnięcie kojców wraz z ich dezynfekcją, to najważniejsze zadania hodowcy przed zasiedleniem obory. Zaleca się konsekwentne zastosowanie środka dezynfekującego, np. ENDOSAN FORTE S NEW, o szerokim spektrum działania przeciw różnym patogenom. Należy również omówić z weterynarzem skuteczną profilaktykę, w tym szczepienie przeciwko grypie bydła.
Zakupione cielęta są zwykle wyczerpane po przybyciu na gospodarstwo. Często nie wiadomo, kiedy zwierzęta ostatni raz były żywione lub pojone. Nierzadko występuje kwasica metaboliczna, która jest po części odpowiedzialna za niechęć do rozpoczęcia poboru paszy stałej. W tej sytuacji sprawdzi się bezpośrednie podanie wody z preparatem elektrolitowym, takim jak KALBI-LYT. Już 100 g KALBI-LYT podane z 2 l wody, nie tylko zwalczy kwasicę, ale także zapewni, dzięki podaży płynów i glukozy, zaopatrzenie w energię. Zawarty w preparacie probiotyk PROVITA LE stabilizuje dodatkowo pracę jelit.

Faza odpajania

Preparat mlekozastępczy jest głównym czynnikiem kosztowym w żywieniu młodego bydła. Z uwagi na to często oszczędza się na jakości preparatów na rzecz dłuższego czasu odpajania. Ta kalkulacja nieraz przynosi odwrotne skutki w postaci wyższych kosztów ogółem i większego nakładu pracy.
W przypadku cieląt z zakupu jakość preparatu mlekozastępczego ma bezpośredni związek z przyrostami. Cielęta-byczki otrzymują duże ilości pełnego mleka w gospodarstwach mlecznych, co zapewnić ma im masę i wydajność podczas sprzedaży. W hodowli młodego bydła należy zastosować preparat mlekozastępczy z odtłuszczonym mlekiem w proszku, aby uniknąć problemów podczas zmiany paszy. Szczególnie skuteczne mogą okazać się produkty takie jak KALBI MILCH PRIMUS PROTECT oraz KALBI MILCH VITAL. Jakość i wysoka strawność umożliwiają optymalny rozwój masy ciała, dzięki czemu możliwe jest odsadzenie już po czterech tygodniach przy poborze preparatu wynoszącym 20 kg/cielę ogółem. Oba preparaty mlekozastępcze firmy SCHAUMANN zawierają monoglicerydy dla aktywnego zwalczania patogenów oraz probiotyk PROVITA LE dla ochrony jelita. To czynnik, który w czasach monitorowania zastosowanych antybiotyków zyskuje coraz bardziej na znaczeniu.

Żywienie

Wysoka jakość preparatu mlekozastępczego oraz szybki pobór paszy są głównymi przesłankami dla skrócenia fazy odpajania. Nie należy kończyć odpajania, póki cielę nie pobiera paszy stałej w ilości 1 kg suchej masy. Powszechne w hodowli młodego bydła jest stosowanie suchego TMR, zwykle składającego się ze słomy lub siana oraz paszy treściwej i mineralnej. Ważne jest, aby pamiętać, że niezależnie od tego, czy stosowane są słoma, siano z traw czy siano z lucerny, muszą być one krótko pocięte i najlepszej jakości. W przypadku samodzielnie produkowanego TMR należy szczególnie zwrócić uwagę, aby nie dochodziło do selekcji dawki oraz na wysokie walory smakowe. 
SWEET LIQUID, płynny preparat energetyczny, sprawdzi się jako dodatek do suchego TMR-u dla cieląt. Produkt może zastąpić melasę, a dzięki swoim wysokim walorom smakowym i atrakcyjnemu zapachowi przyczynia się do zwiększenia poboru paszy.
KALBI TMR ALFA PLUS to sprawdzony, gotowy TMR dla cieląt firmy SCHAUMANN, który oparty jest na sianie z lucerny. Badania wykazały zwiększenie do 30 % poboru paszy w porównaniu z podobnym suchym TMR-em na bazie słomy. Przy tej samej podstawie żywieniowej, cielęta pobierające TMR na bazie lucerny mogą aż 10 dni wcześniej zakończyć fazę odpajania i opuścić oborę (wykres). Podstawową zaletą suchego TMR-u, zwłaszcza w przypadku późniejszego mieszania z kiszonką, jest wyższa zawartość suchej masy w całej dawce. Ma to pozytywny wpływ na higienę koryta i zmniejsza ryzyko biegunki.


Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie indywidualnej hodowli młodego bydła, jest liczba rzutów w ciągu roku. Przy standardowym 42-dniowym okresie odpajania po umieszczeniu w oborze i 10-dniowym okresie pustej obory, daje to 7 przejść w ciągu roku. Przy 28-dniowej fazie odpajania i 10 dniach pustych na czyszczenie i ponowne wstawienie zwierząt, wcześniejsze zakończenie odpajania i ponowne umieszczenie zwierząt może oznaczać 9,6 przejść rocznie.
 

Wpływ różnego rodzaju paszy dla cieląt na pobór paszy

Wpływ różnego rodzaju paszy dla cieląt na pobór paszy
Rys. Wpływ różnego rodzaju paszy dla cieląt na pobór paszy