Sukces hodowcy
Porady Bydło

Efektywne wykorzystanie pełnowartościowej paszy białkowej i redukcja kosztów paszy

Kühe am Futtertisch

Od połowy 2020 roku ceny śruty sojowej i rzepakowej odnotowały wzrost o prawie 50% (rys.1). Do tego na gospodarstwa wywierany jest ciągły nacisk, aby ograniczały emisję amoniaku. Kombinacja wysokiej ceny z redukcją emisji amoniaku stawia nas przed wyzwaniem dotyczącym paszy białkowej –  oszczędnego gospodarowania i efektywnego zastosowania. 

Najlepsza jakość paszy objętościowej 

Tylko w ten sposób można ograniczyć zakup paszy treściwej, a zwłaszcza nośników białka. Pozwala to zminimalizować koszty paszy oraz odciążyć bilans towarowo-energetyczny dla azotu i fosforu.
Właściwa pielęgnacja użytków zielonych, odpowiednie nawożenie i optymalny termin koszenia są ważnymi parametrami zbioru wysokowartościowych traw na paszę objętościową. Ukierunkowane zakiszanie odgrywa również ważną rolę. Zadaniem zakiszaczy BONSILAGE jest zabezpieczenie jakości  białka w kiszonkach (rys.2). W efekcie ilość białka surowego pozostaje wysoka, a produkcja niekorzystnych związków azotowych niebiałkowych, np. amoniaku ulega redukcji. Dzięki temu można zaoszczędzić na zakupie pasz białkowych. Dodatkową korzyścią jest poprawa wydajności uzyskiwanej z paszy objętościowej. 

Zastosowanie mocznika paszowego

Zastosowanie mocznika paszowego pozwala zaoszczędzić  na paszy białkowej. Mocznik paszowy dostarcza azot, który jest wykorzystywany przez bakterie żwacza jak źródło N. Aby doszło do rozkładu białka drobnoustrojów, w żwaczu musi znaleźć się odpowiednia ilość energii (np. ze skrobi dostępnej w żwaczu). 
Cały czas należy mieć na uwadze ryzyko wystąpienia kwasicy. 50 g mocznika paszowego dostarcza 23 g azotu, który może posłużyć do produkcji ok. 143 g drobnoustrojów białka. Odpowiada to ok. 400 g poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Optymalna ilość mocznika możliwa do zastosowania  w danym gospodarstwie  zależy od poboru paszy i udziału białka chronionego w dawce paszowej.

Przestrzeganie prawa paszowego 

Czysty mocznik paszowy jest dodatkiem i jego stosowanie podlega w związku z tym regulacjom prawnym. Wymagana jest rejestracja gospodarstwa i oddzielna dokumentacja gospodarczego zastosowania dodatku. Jednakże przepisy te nie mają zastosowania, jeżeli mocznik paszowy znajduje się w mieszankach paszowych. Dotyczy to produktów firmy SCHAUMANN, zawierających mocznik. 

Zastosowanie innowacyjnych substancji czynnych

Z uwagi na bilans towarowo-energetyczny obowiązuje zasada, że im większy jest wzrost bakterii w żwaczu, tym lepsza strawność dawki i wykorzystanie paszy ogółem. Firma SCHAUMANN posiada w swojej ofercie sprawdzone substancje czynne, które aktywnie wspierają i poprawiają strawność dawki pokarmowej (rys.3). Kwestia zwiększenia przyswajalności paszy jest szczególnie istotna dla gospodarstw stosujących paszę objętościową własnej produkcji i przy obecnych wysokich cenach pasz białkowych. 
 

Dynamika kształtowania się średnich cen na rynku śruty sojowej i rzepakowej
Rys.1 Dynamika kształtowania się średnich cen na rynku śruty sojowej i rzepakowej
BONSILAGE PLUS zapobiega psuciu się kiszonek i rozkładowi białka w kiszonkach z traw oraz chroni jakość właściwego białka
Rys.2 BONSILAGE PLUS zapobiega psuciu się kiszonek i rozkładowi białka w kiszonkach z traw oraz chroni jakość właściwego białka
Innowacyjne substancje czynne firmy SCHAUMANN oddziałują pozytywnie na bilans towarowo-energetyczny
Rys.3 Innowacyjne substancje czynne firmy SCHAUMANN oddziałują pozytywnie na bilans towarowo-energetyczny