Sukces hodowcy
Porady Higiena i konserwacja

Zastosowanie skutecznej kombinacji kwasów dla bezpiecznej konserwacji zboża

Getreide

Zboże posiada naturalne siedlisko bakterii, drożdży i pleśni, które zagrażają jego jakości. Wyższa niż zwykle wilgotność gleby w okresie zbiorów może przyczynić się do silnego namnażania się tych mikroorganizmów. Ich metabolizm powoduje wzrost temperatury i większy stopień zawilgocenia składowanego zboża, co przyspiesza dodatkowo mikrobiologiczne psucie się ziarna. Żywienie zanieczyszczonym zbożem skutkuje obniżeniem wydajności u zwierząt, a niekiedy poważnymi chorobami. Aby do tego nie doszło, zaleca się zakonserwowanie zboża kwasami, zawartymi w produktach SCHAUMASIL (rys.1).

Bezpieczeństwo i wydajność

Konserwacja zboża kwasami pozwala zredukować zanieczyszczenie bakteriami, grzybami i drożdżami poniżej granicy wykrywalności (rys.2). Zbiory pozostają w stanie niezmienionym przez dłuższy czas. Status higieniczny jak i składniki odżywcze zachowują stabilność przez cały okres składowania. Żywienie zbożem zaprawionym kwasami, w przeciwieństwie do zboża suchego, prowadzi, dzięki poprawie walorów smakowych oraz stymulacji enzymów trawiennych, do uzyskania wyższych dziennych przyrostów. 

SCHAUMASIL SUPRA NK – dla zboża i kukurydzy na ziarno

SCHAUMASIL SUPRA NK bazuje na kwasie propionowym zbuforowanym amoniakiem. Kombinacja ta sprawdza się od lat jako wysoce skuteczna ochrona i wsparcie wydajności. SCHAUMASIL SUPRA NK jest produktem niskokorozyjnym. Z uwagi na wysoki wskaźnik oparów bez problemu można stosować produkt zarówno w przypadku zboża, CCM jak i kukurydzy na ziarno.

SCHAUMASIL EXTRA – również dla upraw ekologicznych

SCHAUMASIL EXTRA skutecznie hamuje, dzięki mieszance silnych, niezbuforowanych kwasów organicznych, rozwój drożdży i pleśni w magazynowanym zbożu, CCM i w kukurydzy na ziarno. Gospodarstwa prowadzące uprawę ekologiczną mogą, stosując SCHAUMASIL EXTRA, w sposób bezpieczny, przy zachowaniu wysokiej higieny i zminimalizowaniu strat, składować zboże własnej produkcji.

SCHAUMASIL 5.0 – proste użycie

Specjalna formuła SCHAUMASIL 5.0 zapewnia nietypową dla kwasów wartość pH 5. Dzięki temu SCHAUMASIL 5.0  jest o wiele prostszy w użyciu i bezpieczniejszy dla materiałów oraz urządzeń. Nie jest żrący, posiada niski wskażnik parowania przy jednoczesnej znakomitej efektywności konserwacji zboża i CCM. SCHAUMASIL 5.0 nie zawiera azotu w przeciwieństwie do innych zbuforowanych amoniakiem wariantów kwasów, i tym samym nie obciąża wewnętrznego bilansu azotu (rys.3).

 

SCHAUMASIL przeciwdziała psuciu się zboża
Rys.1 SCHAUMASIL przeciwdziała psuciu się zboża
Zawartość pleśni (KbE/g ŚM) w jęczmieniu (wg Lindermayer)
Rys.2 Zawartość pleśni (KbE/g ŚM) w jęczmieniu (wg Lindermayer)
SCHAUMASIL 5.0 poprawia wewnętrzny bilans azotu
Rys.3 SCHAUMASIL 5.0 poprawia wewnętrzny bilans azotu