Sukces hodowcy
Porady Zakiszanie

Produkty BONSILAGE dla kiszonek z kukurydzy pomagają uniknąć kosztownych strat suchej masy

Maissilo

Niemieckie gospodarstwa ponoszą zbyt wysokie straty podczas zakiszania. Do takiego wniosku doszedł Bawarski Landowy Urząd Rolniczy (LFL Grub) na podstawie badań w zakresie strat kiszonek. Specjalna kombinacja homo- i heterofermentujących bakterii kwasu mlekowego, zawarta w produktach BONSILAGE MAIS, BOSILAGE SPEED M oraz BONSILAGE FIT M pozwala uniknąć strat i zaoszczędzić pieniądze.

Alarmujące wyniki doświadczeń z kiszonką

Naukowcy z LFL Grub, Brigitte Köhler oraz dr Hubert Spiekers, przeprowadzili w latach 2010-2012 badania w zakresie strat kiszonek między polem a korytem. Doświadczenie objęło 26 bawarskich gospodarstw z kiszonką z traw oraz 18 bawarskich gospodarstw z kiszonką z kukurydzy. Każdorazowo bardzo dokładnie ważono masę zebraną z pola, umieszczoną  w silosie oraz rejestrowano faktyczne ilości podawane zwierzętom z wozów paszowych. Straty kiszonki z traw wynosiły średnio 9% (liczby oscylowały między 2 a 26%). Straty kiszonki z kukurdzy sięgały 10%.

Przyczyny strat kiszonek mają różne podłoże   

Podczas zakiszania dochodzi do niewielkich strat związanych z zawartością resztek tlenu w roślinach oraz z samym procesem zakiszania. Określa się je jako nieuniknione. Wynoszą one zazwyczaj nie więcej niż 3-5%. Ponadto do strat może dojść w wyniku niewłaściwego i niepożądanego przebiegu procesu zakiszania pod folią oraz wskutek przegrzewania się masy po otwarciu silosu. Tych strat można uniknąć poprzez umiejętne kierowanie procesem zakiszania oraz poprzez zastosowanie odpowiednich zakiszaczy.

Straty, których można uniknąć, są w gospodarstwach wysokie

Przyjmując iż wykazane w doświadczeniu 9-10% strat stanowi rzeczywistą średnią strat ponoszonych przez gospodarstwa, pozostaje po odjęciu 3-5% strat nie do uniknięcia, 4-7% strat, których można uniknąć. Jeżeli pojawi się problem z przegrzewaniem kiszonki, straty mogą wzrosnąć do 20% i więcej. Należy przy tym pamiętać, że wykazane straty dotyczą świeżej masy, a więc chodzi w tym przypadku o straty ilościowe. Straty energii w wyniku przegrzewania kiszonki przewyższają znacznie straty ilościowe.  

Przykładowa kalkulacja - Gospodarstwa tracą pieniądze

Na przykładzie analizy finansowej i przykładowej kalkulacji (tabela) widać że gospodarstwa tracą pieniądze.
Landowy Urząd Rolniczy LfL Grub szacuje roczne zużycie paszy objętościowej na bazie kiszonki w gospodarstwie z inwentarzem liczącym 100 krów mlecznych i 85 młodych zwierząt na 2.115 t świeżej masy. Przyjmując że 50% paszy objętościowej stanowi kiszonka z kukurydzy, potrzeba 1.058 t kiszonki z kukurydzy. Przy cenie kiszonki 40 €/t wartość kiszonki to 42.320 €.
Założony koszt zaprawienia tony kiszonki np. BONSILAGE-m MAIS wynoszący 1,20 € odpowiada w przykładowej kalkulacji kwocie rzędu 1.308 € przeznaczonej na zakiszacz. W zależności od wysokości wskaźnika strat, których można uniknąć, zastosowanie Bonsilage pozwala na zysk w wysokości 808 € lub 5.040 €.

Produkty BONSILAGE są warte swej ceny

Zainwestowanie we właściwy zakiszacz do kukurydzy: BONSILAGE MAIS, BONSILAGE SPEED M lub BONSILAGE FIT M, zwraca się, już przy zredukowaniu strat do ok. 3%. Jest to liczba powszechnie osiągalna.
Wszystkie dodatkowe efekty takie jak lepsza strawność, większa stabilność tlenowa i nienaganna pod względem higieny kiszonka, jak i oszczędność czasu (np. nie ma potrzeby selekcji i wybierania nieprawidłowo fermentującego materiału) nie były brane pod uwagę w obliczeniach.

 

Przykładowa kalkulacja ujmująca straty kiszonki z kukurydzy w zależności od wielkości gospodarstwa

Straty suchej masy w kukurydzy