Sukces hodowcy
Porady Zakiszanie

Kiszonki z CCM i LKS - Tylko najlepszej jakości pasza na stół paszowy i do koryta

Mais

Śrutowane kolby kukurydzy (CCM) są znakomitym źródłem energii dla świń i bydła. Z CCM i LKS można wyprodukować wysokoenergetyczną kiszonkę z kukurydzy, stanowiącą pełnowartościową paszę. Należy jednak starannie przeprowadzić proces zakiszania. 


LKS stosuje się przede wszystkim w żywieniu bydła. Jego bazę stanowią kolby kukurydzy (100% ziarna i 100% osadki) oraz liście okrywowe kolby. CCM to kolby kukurydzy stosowane głównie w żywieniu świń (rys.1). Kluczowym warunkiem efektywnego żywienia zwierząt jest wysoce strawna, wolna od grzybów i pleśni kiszonka o wysokich walorach smakowych.    

Jak zapobiec stratom spowodowanym drożdżami

Badania wykazały, że skażenie drożdżami świeżo zebranych kolb kukurydzy, a szczególnie ziaren, wynosi często powyżej 1.000.000 KBE/g ŚM. Suche i gorące okresy letnie przyczyniły się do znacznego wzrostu ilości drożdży na roślinach kukurydzy, osiągającego nawet wartości krytyczne. Następstwem są procesy przegrzewania i wysokie straty podczas magazynowania. Hodowcom przysparzają problemów nie tylko straty suchej masy, ale i pogorszenie smaku paszy, a co za tym idzie - mniejszy pobór paszy i pogorszenie statusu zdrowotnego zwierząt. Aby tego uniknąć, warto zastosować zakiszacze.
Istnieje wiele różnych możliwości zaprawienia zakiszanej masy. Obok zakiszaczy biologicznych, w ofercie znajdują się również kwasy organiczne.

Zakiszanie z BONSILAGE CCM

Instytut Badawczy ISF Schaumann Forschung stworzył pod kątem CCM zakiszacz biologiczny o nazwie BONSILAGE CCM. Sprawdzona kombinacja bakterii homo- i heterofermentujących kwasu mlekowego zabezpiecza tlenową stabilność kiszonki, która chętnie jest zjadana przez zwierzęta. Homofermentujące bakterie kwasu mlekowego powodują skuteczne przekształcanie cukru roślinego w kwas mlekowy, czego rezultatem jest stabilne pH i znakomity smak. Heterofermentujące bakterie kwasu mlekowego prowadzą do kontrolowanej produkcji kwasu octowego i zahamowania namnażania się pleśni oraz drożdży (rys.2 i 3). Kiszonka osiąga stabilność po minimum 8 tygodniach. 

Konserwacja z SCHAUMASIL 5.0

Innym sposobem ma zabezpieczenie jakości  kiszonek z CCM i LKS,  jest zastosowanie prostej w użyciu i niekorozyjnej kombinacji kwasów SCHAUMASIL 5.0. Mieszanka specjalnych soli i kwasów organicznych  o wartości pH 5 skutecznie blokuje rozwój drożdży i pleśni. Niczym niezahamowany, naturalny proces zakiszania prowadzi do wyprodukowania bardzo smacznej kiszonki, która zachowuje wysoką stabilność podczas składowania (rys. 4). SCHAUMASIL 5.0 nie zawiera azotu  i nie obciąża wewnętrznego bilansu azotowego. 

Podsumowanie: Zastosowanie konserwantów w przypadku CCM i LKS warte jest przemyślenia

Zarówno BONSILAGE CCM, jak i SCHAUMASIL 5.0 wyróżnia wysoka skuteczność, proste użycie, a także  niekorozyjność. Koszt zakiszacza zwraca się dzięki zniwelowaniu strat kiszonek. Materiał zaprawiony przy użyciu BONSILAGE CCM i SCHAUMASIL 5.0 cechuje bardzo dobra stabilność tlenowa oraz wysoka higiena paszy. Takie kiszonki są chętnie pobierane przez świnie, krowy i opasy.
 

Parametry dojrzałych roślin kukurydzy
Rys.1 Parametry dojrzałych roślin kukurydzy
BONSILAGE CCM – Stabilność tlenowa
Rys.2 BONSILAGE CCM - Stabilność tlenowa
BONSILAGE CCM – Zawartość kwasów fermentacyjnych
Rys.3 BONSILAGE CCM - Ilość kwasów fermentacyjnych
SCHAUMASIL 5.0 zabezpiecza stabilność tlenową kiszonek z LKS-Silage (55% SM)
Rys. 4 SCHAUMASIL 5.0 zabezpiecza stabilność tlenową kiszonek z LKS (55% SM)