Sukces hodowcy
Porady Zakiszanie

BONSILAGE obniża straty spowodowane szkodami w roślinach kukurydzy powstałymi w okresie wegetacji

Lagerschaden im Mais

Silne deszcze, grad i nawałnice powodują szkody w plantacjach kukurydzy. Niekiedy konieczny jest natychmiastowy zbiór. Aby zapobiec skażeniu kukurydzy pleśnią i drożdżami oraz przegrzaniu kiszonki trzeba zastosować zakiszacz. SCHAUMANN wskaże Państwu, na co zwrócić uwagę, by uzyskać optymalną kiszonkę.

Szkody w roślinach wskutek nawałnicy – konieczny natychmiastowy zbiór

Nawałnice mogą prowadzić do poważnych zniszczeń na plantacjach kukurydzy. Uszkodzenie roślin skutkuje zatrzymaniem wzrostu składników odżywczych w kolbach kukurydzy. Należy niezwłocznie zebrać kukurdzę, nawet jeśli zawartość suchej masy nie jest jeszcze odpowiednia. W przeciwnym wypadku może dojść do szybkiego namnażania się na obumarłych roślinach grzybów z rodzaju Fusarium i tym samym zanieczyszczenia kiszonki drożdżami i pleśnią. Decydujące znaczenie ma w tym momencie zastosowanie odpowiedniego zakiszacza w celu zahamowania rozwoju szkodników i uniknięcia przegrzania kiszonki. Kukurydzę, która nie jest dojrzała do zbioru, cechuje niska zawartość skrobi oraz wysoka zawartość cukru. Kiszonka z takiej kukurydzy wykazuje większe skłonności do przegrzewania się. Zakiszacz BONSILAGE SPEED M skutecznie zapobiega przegrzaniu, hamuje rozwój drożdzy i pleśni oraz wspomaga bezpieczny proces zakiszania.
Gospodarstwa oparte na CCM powinny bardzo szybko sprawdzić, czy możliwy jest jeszcze zbiór kolb kukurydzy. Jeżeli tak, powinno się go rozpocząć jak najszybciej. Zakiszacz BONSILAGE CCM trwale obniża wartość pH, zwiększa stabilność tlenową i hamuje wzrost drożdży i pleśni.

Silne ulewy i grad są czynnikami ułatwiającymi infekcję Fusarium

Bardzo wilgotna pogoda czyni kukurydzę podatną na grzyby z rodzaju Fusarium. W okresie od kwitnienia do zbiorów, pogoda ma szczególnie duży wpływ na zakażenie Fusarium i tym samym zawartość mykotoksyn. Częste deszcze i chłód sprzyjają infekcji. Wilgoć opóźnia wysychanie kolb, co może prowadzić do zgnilizny. Szczególnie podatne są rośliny, których kolby wcześniej uległy uszkodzeniu np. wskutek gradobicia albo działania insektów (larwy omacnicy prosowianki). Zastosowanie BONSILAGE SPEED M szybko i trwale hamuje namnażanie się pleśni i drożdży w kiszonkach z kukurdzy, a także chroni zawarte składniki pokarmowe i zapobiega przegrzaniu, gwarantując przy tym dobry smak kiszonki.