Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

SGW - Skuteczna kombinacja dla bezpieczeństwa, zdrowotności i przyrostów w odchowie cieląt

LOGO SGW-Faktor

SGW- Faktor to innowacyjny kompleks substancji czynnych, oddziałujący pozytywnie na procesy zachodzące w jelitach i gwarantujący tym samym bezpieczeństwo, zdrowotność i przyrosty w odchowie cieląt.

SGW-Faktor to jedyna w swoim rodzaju kombinacja substancji czynnych

  • Probiotyk PROVITA LE
  • Bardzo skuteczne składniki włókna (ligninoceluloza)  
  • Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe

Probiotyk stabilizuje florę jelitową i wspiera jednocześnie prebiotyczne działanie włókien. W tym samym czasie ligninoceluloza pobudza pracę jelit. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe likwidują szkodliwe bakterie towarzyszące florze jelitowej.

Działanie

SGW-Faktor stabilizuje trawienie i likwiduje szkodliwe patogeny w jelicie. W ten sposób zwiększeniu ulega pobór suchej paszy i znacząco poprawiają się dzienne przyrosty zwierząt. Biegunki występują o wiele rzadziej. Witalne, szybko rosnące zwierzęta to efekt wyraźnie zredukowanej liczby zachorowań.

Potwierdzone wyniki

Informacje zwrotne z praktyki i różnych doświadczeń potwierdzają pozytywne oddziaływanie SGW-Faktor na zdrowotność i przyrosty. Przy zastosowaniu takiej samej ilości preparatu mlekozastępczego z SGW-Faktor zwierzęta pobierają więcej paszy do odchowu cieląt oraz więcej TMR-u (rys.1). Dzięki wysokiemu wykorzystaniu substancji odżywczych, cielęta osiągają lepsze przyrosty (rys.2). Poprawa zdrowotności jelit została potwierdzona w doświadczeniu z dwiema identycznie zaopatrywanymi grupami cieląt. W pierwszej grupie liczba biegunek zmniejszyła się z siedmiu do dwóch, w drugiej grupie nie wystąpiła wcale (rys.3). SGW-Faktor występuje w specjalnych preparatach mlekozastępczych i specjalnych produktach dla cieląt w fazie odpajania.

 

SGW-Faktor
Rys.1 Wyższy pobór suchej masy dzięki zastosowaniu SGW-Faktor (grupa cieląt, n= 60)
SGW-Faktor
Rys.2 Wyższe dzienne przyrosty dzięki zastosowaniu SGW-Faktor (grupa cieląt, n = 60)
SGW-Faktor
Rys.3 Mniej dni z biegunką dzięki zastosowaniu SGW-Faktor (grupa cieląt, n = 60)