Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

PROVITA LE - Probiotyk SCHAUMANN-a dla cieląt

Logo PROVITA LE

PROVITA LE jest kombinacją dwóch wysoce aktywnych szczepów bakterii kwasu mlekowego. PROVITA LE redukuje ilość chorobotwórczych bakterii i wzmacnia pożądaną mikroflorę w jelitach młodych cieląt.

PROVITA LE zawiera dwa skuteczne szczepy bakterii kwasu mlekowego

Rozwinięty przez Instytut ISF SCHAUMANN Forschung probiotyk PROVITA LE zawiera idealną kombinację dwóch aktywnych kultur: Enterococcus faecium i Lactobacillus rhamnosus. Mimo różnego pochodzenia, budowy, przemiany materii oraz przebiegu rozwoju – obydwa szczepy wspierają się wzajemnie w zakresie wzrostu oraz uzupełniają się pozytywnie w czynnościach metabolicznych.
Obydwa szczepy bakterii kwasu mlekowego zostały wyizolowane z naturalnych źródeł pokarmowych i uległy namnożeniu. Nie zostały opracowane w technologii genetycznej.

PROVITA LE wzmacnia florę jelitową i likwiduje bakterie chorobotwórcze

Zastosowanie obydwu szczepów bakterii kwasu mlekowego w fazie zasiedlania umożliwia silne namnażanie się i tym samym szybką kolonizację całej powierzchni jelit. Chorobotwórcze bakterie jak m.in. Escherichia coli zostają zredukowane. Mikrobiologiczne badania wykazały u cieląt znaczący wzrost enterokoków w jelicie cienkim, zwielokrotniony w porównaniu do wartości wyjściowych. Podobne efekty widać również w jelicie cienkim i nieco słabiej w okrężnicy. Ilość gramdodatnich pozytywnych anaerobów, m.in. bifidobakterii czy eubakterii również uległa wielokrotnemu zwiększeniu.

Większa zdrowotność i wyższe przyrosty – cielęta rozwijają się szybciej i bardziej jednolicie

Dzięki zastosowaniu PROVITA LE zwiększa się pobór paszy objętościowej oraz paszy do odchowu cieląt zarówno w fazie odpajania jak i odchowu. Cielęta rosną zdrowo i bezpiecznie. PROVITA LE wspomaga i wzmacnia system odpornościowy i zdrowotność zwierząt. Efektem tego są zwiększone przyrosty (rys.1-3).

PROVITA LE
Rys.1 Poprawa wydajności z PROVITA LE - Dane w % w porównaniu do grupy kontrolnej
PROVITA LE
Rys.2 Poprawa wydajności z PROVITA LE - Dane w % w porównaniu do negatywnej/pozytywnej grupy kontrolnej
PROVITA LE
Rys.3 Skuteczność PROVITA LE w odchowie cieląt