Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

CERAVITAL XP poprawia strawność białka u świń, drobiu i cieląt

Logo CERAVITAL

Innowacyjna substancja czynna CERAVITAL XP pozwala w sposób optymalny wykorzystać pasze wysokobiałkowe, jak np. poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa. Produkt uboczny fermentacji wspomaga strawność białka w paszy. W efekcie zwierzęta przyswajają większą ilość aminokwasów. 

Ceravital XP w żywieniu trzody

Średnio 15-20% składników białkowych zawartych w dawce, opuszcza układ pokarmowy w formie niestrawionej. Dzięki lepszemu udostępnianiu polisacharydów nieskrobiowych (NSP), zmniejsza się ilość ciężkostrawnych składników włókna surowego i poprawia wykorzystanie paszy. Ponadto dochodzi do rozwoju korzystnych populacji bakterii, wspierających zdrowotność zwierząt. CERAVITAL XP obniża udział niepożądanych drobnoustrojów, ponieważ mniej niestrawionego białka trafia do jelita grubego.
CERAVITAL XP pozwala lepiej wykorzystać pasze wysokobiałkowe (efektywniejsze wykorzystanie białka), przy zachowaniu dotychczasowych przyrostów i zawartości chudego mięsa w tuszy. Zastosowanie tej innowacyjnej substancji czynnej wspiera żywienie o zredukowanej zawartości azotu i przyczynia się do redukcji bilansu azotu w gnojowicy. 

Ceravital XP w żywieniu drobiu

Żywienie z odpowiednią ilością N i P nabiera coraz większego znaczenia również w przypadku kur niosek i brojlerów. Dzięki aktywnemu składnikowi CERAVITAL XP można osiągnąć znacznie wyższą dostępność aminokwasów w paszy dedykowanej również dla drobiu. Pozwala to zmniejszyć ilość soi w zdecydowanej większości mieszanek paszowych nawet o 2%, w zależności od jakości ziarna. Różne badania, zarówno na małą skalę, jak i w terenie, pokazały że wydajność zwierząt pozostała co najmniej na tym samym poziomie, mimo redukcji zawartości soi w mieszance, co oznacza niższą zawartość białka surowego.

Ceravital XP w żywieniu cieląt

Białko ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i dla dziennych przyrostów cieląt. Młode cielęta nie potrafią jeszcze dobrze przyswajać takich źródeł białka jak śruta rzepakowa czy śruta sojowa. 
CERAVITAL XP umożliwia enzymatyczne trawienie w jelicie cienkim cieląt do tej pory niedostępnego dla nich białka. Dzięki temu białko surowe, zawarte w paszy, zostaje lepiej wykorzystywane przez zwierzęta, co przekłada się na większe przyrosty.

 

Wirkung von CERAVITAL XP
Poczwórne działanie CERAVITAL-u XP