Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

CERAGEL wiąże toksyny i zwiększa wydajność

Logo CERAGEL

CERAGEL wiąże toksyny i zwiększa wydajność 

Mykotoksyny stanowią duże wyzwanie w hodowli trzody chlewnej. Już niewielka obecność w paszy dwóch najczęściej występujących mykotoksyn: dezoksyniwalenolu (DON) i zearalenonu (ZEA), może powodować długotrwałe chroniczne objawy zatrucia. Zatrucia te cechuje brak typowych dla tych toksyn symptomów, prowadzą jednak one do obniżenia wydajności zwierząt. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kiel (CAU) wykazały, że Ceragel skutecznie wiąże w jelicie cienkim, zarówno DON jak i ZEA (rys.1).
Podstawowym składnikiem Ceragel są algi brunatne. W swojej pierwotnej formie wartość alg pozostaje niewykorzystana. Z tego względu najpierw należy poddać je specjalnej obróbce, która spowoduje udostępnienie ich składników, a następnie osuszyć i dodać do składu MPU (rys.2). W formie przyswajalnej różne elementy, tworzące CERAGEL, posiadają szerokie spektrum działania w organizmie zwierząt (rys.3).

CERAGEL przyczynia się do wzrostu wydajności

Oddziaływanie CERAGEL na wydajność przebadano w centrum badawczym Hülsenberg w grupie 200 odsadzonych prosiąt. 100 prosiąt przez cały cykl otrzymywało paszę z CERAGEL. Grupa ta uzyskała wyższe dzienne przyrosty aniżeli grupa kontrolna (rys.4). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w trakcie pierwszych dwóch tygodni po odsadzeniu CERAGEL znacząco przyczynił się do ustabilizowania układu trawiennego prosiąt. Prosięta, które otrzymywały CERAGEL uzyskały dzienne przyrosty o prawie 20 g wyższe. Zużycie paszy było natomiast znacznie niższe. Obydwa wskaźniki (pasza w kg/przyrost w kg - czerwone słupki) potwierdzają, że prosięta otrzymujące CERAGEL, wyraźnie lepiej poradziły sobie z dwoma pierwszymi tygodniami po odsadzeniu.
We współpracy z  CAU przetestowano działanie CERAGEL również w tuczu (rys.5). W tym celu przeprowadzono doświadczenie z 144 tucznikami o początkowej masie ok. 30 kg, które podzielono na dwie równe grupy. Żywienie różniło się jedynie tym, że jedna grupa otrzymywała dodatkowo CERAGEL. Podczas dwutygodniowej fazy tuczu nie wystąpił żaden przypadek zachorowania. Dzięki zastosowaniu CERAGEL w paszy, średnia dotychczasowa wydajność na poziomie 1.055 g dziennych przyrostów wzrosła o 2,65% i wyniosła 1.083 g.

CERAGEL wiąże mykotoksyny
Rys.1 CERAGEL posiada wysoką zdolność wiązania mykotoksyn
Produkcja CERAGEL
Rys.2 Ceragel: Od alg do gotowego produktu
Działanie CERAGEL
Rys.3 Elementy składowe i działanie CERAGEL
CERAGEL wspiera odsadzanie prosiąt
Rys.4 CERAGEL skutecznie wspomaga prosięta po odsadzeniu
CERAGEL wspomaga przyrosty
Rys.5 Zastosowanie CERAGEL skutkuje stałym wzrostem dziennych przyrostów