Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

BONVITAL - Probiotyczny dodatek paszowy dla trzody i drobiu

Logo BONVITAL

BONVITAL jest ekskluzywnym projektem Instytutu Badawczego SCHAUMANN-a i probiotyczną alternatywą dla zagwarantowania wydajności w tuczu brojlerów oraz w tuczu i produkcji świń – począwszy od lochy przez prosięta a skończywszy na tucznikach.

Działanie 

BONVITAL składa się z żywych bakterii kwasu mlekowego, które w jelitach świń i drobiu tworzą biologiczną tarczę ochronną. Bakterie probiotyczne zmieniają aktywnie i w sposób naturalny florę jelitową zwierząt.

Dla zdrowia ma to następujące korzyści:

  • Zmiana środowiska jelit dzięki wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
  • Pozytywny wpływ na środowisko jelit dzięki obniżeniu wartości pH
  • Stymulacja miejscowego systemu odpornościowego w jelicie
  • Poprawa pojemności absorpcyjnej
  • Pozytywne oddziaływanie na nabłonek
  • Ograniczenie patogenów i uniemożliwienie ich osadzania na nabłonkach
     

Pozytywne oddziaływanie bakterii probiotycznych następuje tylko wówczas, gdy w dostatecznej ilości zasiedlą one jelita - z tego względu musi następować systematyczne zaopatrzenie w probiotyczne składniki.

Najwyższa jakość

BONVITAL zarejestrowany jest w UE, co gwarantuje mikrobiologicznie dokładnie zdefiniowane szczepy bakterii o wysokiej stabilności i liczebności.

Podstawą dopuszczenia BONVITAL-u są przede wszystkim dokładne wyniki doświadczeń niezależnych instytutów w zakresie jego skuteczności. Zbadano chemiczno-fizykalne właściwości produktu oraz jego stabilność podczas mieszania i przechowywania. Potwierdzono także całkowitą nieszkodliwość probiotycznych mikroorganizmów dla ludzi, zwierząt i środowiska.

BONVITAL
Poprawa wydajności w odchowie prosiąt

Dzięki BONVITAL-owi mamy w odchowie zdrowe i odporne prosięta. Większa witalność i lepsze wykorzystanie paszy poprawiają efektywność odchowu i stanowią bazę dla trwałych i pozytywnych wyników w tuczu.

BONVITAL
Wpływ BONVITAL-u na utratę masy ciała u loch w trakcie 28-dniowego okresu ssania

BONVITAL oddziałuje pozytywnie na dynamikę przyrostu masy ciała lochy. Utrata masy ciała przez lochy podczas laktacji na odsadzone prosię jest mniejsza aniżeli u loch, które nie otrzymują BONVITAL-u.

 

BONVITAL
Wpływ BONVITAL-u na dzienne przyrosty (g/dzień)

Zastosowanie BONVITAL-u w tuczu świń poprawia znacząco statystyki tuczu. BONVITAL zwiększa dzienne przyrosty i wspiera równocześnie nakład paszy na kg przyrostu.

BONVITAL
Wyższa masa końcowa i lepsze zużycie paszy z BONVITAL-em w tuczu brojlerów

Potwierdzono pozytywny wpływ BONVITAL-u na zdrowotność jelit w tuczu brojlerów. Obok poprawy poboru paszy zwiększyła się witalność i przyrosty zwierząt. Wyższe przyrosty i lepsze wykorzystanie paszy oddziałują pozytywnie na opłacalność.