Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

SCHAUMASIL - Stabilne i smaczne dawki dla wysokiego poboru paszy

Fressende Kühe

Wysoki i stabilny pobór paszy ma decydujące znaczenie dla zaopatrzenia krów w substancje odżywcze a tym samym dla ich zdrowotności i mleczności. Występujący zwłaszcza na początku laktacji zbyt niski pobór paszy skutkuje wystąpieniem u krów deficytu energetycznego, co prowadzi do zaburzeń płodności i problemów metabolicznych. Stworzony przez firmę SCHAUMANN nowy program SCHAUMASIL pomoże temu zapobiec. Główną przyczyną spadku poboru paszy jest przegrzewanie się dawek paszowych. Badania pokazują, iż grzejąca się pasza prowadzi do redukcji jej poboru o ponad 10% (rys.1).

Stabilny TMR z SCHAUMASIL-em 5.0

W kiszonkach można bardzo często znaleźć drożdże, zwłaszcza wtedy gdy zbiór odbywa się w trudnych warunkach polowych. Na stole paszowym, pod wpływem tlenu, dochodzi do bardzo szybkiego namnażania się drożdży i w efekcie do przegrzewania się kiszonki. SCHAUMASIL 5.0 hamuje aktywność mikrobiologiczną TMR-u i zapewnia aktywną ochronę przed przegrzewaniem. Dawki pozostają chłodne, składniki pokarmowe chronione a pobór paszy przebiega na stałym, wysokim poziomie.
Doświadczenia, przeprowadzone przez Instytut Badawczy ISF, potwierdzają znakomitą skuteczność SCHAUMASIL-u 5.0 (rys.2 i 3). Stosowany powszechnie TMR, oparty zarówno na trawie jak i na kukurydzy, pozostaje, dzięki dodatkowi w postaci SCHAUMASIL-u 5.0, podwójnie długo świeży na stole paszowym w porównaniu do niezaprawionego wariantu kontrolnego. SCHAUMASIL 5.0 jest dostępny w formie płynu i dzięki wartości pH 5,0 bardzo prosty w użyciu i bezpieczny dla materiałów.

SCHAUMASIL TMR UNI dla stabilnego i smacznego TMR-u

SCHAUMASIL TMR UNI, poza stabilizacją, poprawia również zaopatrzenie w energię i oferuje optymalną kombinację działającą dwukierunkowo:

  • Kwasy zapobiegają przegrzewaniu się paszy i utrzymują dawkę świeżą (rys.2 i 3)
  • Specjalna mieszanka szczególnie smacznych komponentów glukoplastycznych wpływa na wzrost poboru paszy i odciąża metabolizm

SCHAUMASIL TMR UNI jest zatem produktem wszechstronnym, odpowiednim do każdego rodzaju TMR-u. 

SCHAUMASIL TMR GL dla smacznych dawek

Na zwiększenie poboru paszy nienagannej pod względem higieny i nieprzegrzewającej się, można wpłynąć poprzez dodanie szczególnie smacznych komponenów. SCHAUMASIL TMR GL z nową, ulepszoną recepturą posiada właśnie te cechy a jego zastosowanie poprawia pobór paszy i tym samym zaopatrzenie w energię oraz składniki pokarmowe. Substancje glukoplastyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych. Następuje poprawa wydajności mlecznej i płodności. SCHAUMASIL TMR GL występuje w formie płynnej i można go zastosować z każdym rodzajem TMR-u, i częściowym, i pełnym.
Nowy program SCHAUMASIL dla bydła umożliwi Państwu dobór odpowiedniego produktu, aby osiągnąć swoje własne cele gospodarcze (rys.4).

 

Przegrzewanie skutkuje redukcją poboru paszy
Rys.1 Przegrzewanie skutkuje redukcją poboru paszy
Poprawa stabilności tlenowej
Rys.2 SCHAUMASIL 5.0 i SCHAUMASIL TMR UNI poprawiają stabilność tlenową
Poprawa stabilności tlenowej
Rys.3 SCHAUMASIL 5.0 i SCHAUMASIL TMR UNI oddziałują pozytywnie na stabilność tlenową
SCHAUMASIL-produkty do konserwacji paszy
Rys.4 Działanie produktów SCHAUMASIL