Innovative Produkte und Wirkstoffe von SCHAUMANN
Innowacyjne produkty Bydło

SCHAUMANN ENERGY PRO - Tłuszcz paszowy dla większej wydajności i płodności

Kuh beim Fressen

SCHAUMANN ENERGY od wielu lat sprawdza się w hodowli krów mlecznych jako środek poprawiający zaopatrzenie w energię i odciążający żwacz. Skuteczność gwarantuje oddziaływanie pojedynczych kwasów tłuszczowych na metabolizm krowy. Kwasy tłuszczowe są elementami składowymi tłuszczów.

Dwa kwasy tłuszczowe dla większej skuteczności

Dwa kwasy tłuszczowe mają decydujące znaczenie dla funkcji tłuszczu chronionego w żwaczu (rys.1). Kwas tłuszczowy C16:0 może zostać bezpośrednio wbudowany w tłuszcz mleczny i tym samym zwiększyć jego ilość w mleku. Kwas tłuszczowy C18:1 służy odbudowie masy ciała krów wysokiej laktacji. Chroni krowę przed ketozą i pogorszeniem płodności wskutek niedoboru energii. Instytut ISF SCHAUMANN wykorzystał najnowsze dane i stworzył produkt o optymalnej proporcji obydwu kwasów tłuszczowych: SCHAUMANN ENERGY PRO.

Wsparcie produkcji tłuszczu mlecznego

Na ilość tłuszczu mlecznego można wpłynąć w dwojaki sposób poprzez żywienie (rys.2). W dużej części kwasy tłuszczowe w tłuszczu mleka produkowane są z kwasu octowego, który powstaje w żwaczu w trakcie trawienia włókna surowego. Stąd niezmiernie ważne dla optymalizacji składników mleka jest odpowiednie zaopatrzenie we włókno surowe. 
Drugim źródłem jest rozkład własnej tkanki tłuszczowej krów i tłuszcz pochodzący z paszy. Ma to zastosowanie szczególnie dla kwasów tłuszczowych C16:0, które są bezpośrednio z paszy wbudowywane w tłuszcz mleczny. U krów żywionych SCHAUMANN ENERGY PRO z optymalnym udziałem C16:0, znacząco wzrasta ilość kwasów tłuszczowych C16:0 w mleku (rys.3). W efekcie zwiększa się również ilość tłuszczu mlecznego.

Zastosowanie w praktyce

Duża liczba testów przeprowadzonych w Gut Hülsenberg potwierdziła niesamowite oddziaływanie SCHAUMANN ENERGY PRO na ilość mleka i ilość tłuszczu mlecznego. Krowy podzielono na dwie grupy żywieniowe. Dawki żywieniowe różniły się jedynie rodzajem dodanego tłuszczu: Grupa testowa otrzymywała SCHAUMANN ENERGY PRO, grupa kontrolna klasyczny SCHAUMANN ENERGY. Jednocześnie SCHAUMANN ENERGY PRO był podawany w ramach testu przez kilka miesięcy ogólnej liczbie prawie 2000 krów w różnych gospodarstwach referencyjnych.

Więcej mleka i więcej tłuszczu 

W teście praktycznym optymalna proporcja C16:0 do C18:1 w SCHAUMANN ENERGY PRO przyczyniła się do zwiększenia ilość mleka do 1,6 l/zwierzę dziennie. Jednocześnie wzrosła zawartość tłuszczu o 0,1%, i w ten sposób uzyskano większą ilość mleka przeliczeniowego na poziomie 1,8 kg (rys.4). Ustabilizowały się płodność, masa ciała oraz status zdrowotny zwierząt.

 

Zalecenia dotyczące stosowania pójła w coraz niższych temperaturach
Rys.1 Zalecenia dotyczące stosowania pójła w coraz niższych temperaturach
Wpływ żywienia na ilości tłuszczu mlecznego
Rys.2 Wpływ żywienia na ilości tłuszczu mlecznego
SCHAUMANN ENERGY PRO optymalizuje skład tłuszczu mlecznego
Rys.3 SCHAUMANN ENERGY PRO optymalizuje skład tłuszczu mlecznego
Skuteczność SCHAUMANN ENERGY, potwierdzona w licznych testach praktycznych (dane na zwierzę dziennie)
Rys.4 Skuteczność SCHAUMANN ENERGY, potwierdzona w licznych testach praktycznych (dane na zwierzę dziennie)